Jan Rustad, kommunikasjonsrådgiver i Sporveien, anbefaler alle nye Oslo-studenter å lese nøye gjennom trafikkreglene. FOTO: Gjendine Eidslott.

Kjenner du til denne trikke-regelen?

Vet nye Oslo-studenter at trikken ikke stopper for deg?
Mandag, 7 november, 2022 - 11:09

For kort tid siden begynte enda et nytt studiesemester i Oslo. Mange nye Oslo-studenter må venne seg til en helt ny hverdag. Dette inkluderer også nye tilvenninger innenfor trafikken. 

Oslo er en av tre byer i Norge hvor trikken er en del av bybildet. For mange er trikken et helt normalt syn, men for nyankomne Oslo-studenter kan trikken virke veldig ny og spennende. 

Uvant med trikk

Noen av de som hadde lite erfaring med trikken før de flyttet til Oslo, er Marius Osvik Dallmer (21) og Jørgen Stensvåg Sætre (22). De er begge fra Ålesund, hvor nærmeste trikkeliknende kjøretøy befinner seg omtrent 300 kilometer unna.


Marius Osvik Dallmer (21) og Jørgen Steinsvåg Sætre (22) kommer begge fra Ålesund. Som Oslo-studenter tar de trikken nesten hver dag. FOTO: Gjendine Eidslott. 

Som studenter i hovedstaden benytter både Dallmer og Sætre seg mye av trikken. Likevel sier begge to at det tok nokså lang tid før de skjønte at trikken ikke stopper for dem. 

– Hjemme i Ålesund stopper jo bussen for meg hvis jeg vil over en fotgjengerovergang, sier Dallmer. 

Oppstått et par situasjoner

Videre forteller Sætre at det har oppstått et par situasjoner mellom han selv og trikken. Dette på grunn av at han ikke har vært klar over at han hadde vikeplikt for trikken.

– Når jeg er ute og jogger tenker jeg ofte “ja, nå skal jo alle kjøretøy stoppe for meg” når jeg skal over fotovergangsfeltet, men så glemmer jeg at trikken ikke stopper i utgangspunktet, sier Sætre. 

– Heldigvis har det ikke skjedd noe farlig, legger han til.  

Vanskelig å stoppe en trikk

Jan Rustad, Kommunikasjonsrådgiver i Sporveien, anbefaler alle nye Oslo-studenter å lese nøye gjennom trafikkreglene før de entrer trafikken i hovedstaden. 

Trafikkreglenes § 10, 2., sier nemlig at alle trafikanter – både gående og kjørende – skal gi fri vei for trikken og stanse om nødvendig. 

– Reglene er slik fordi det rett og slett er nokså vanskelig å stoppe en trikk, sier Rustad. 

Velfungerende kjøretøy 

Til tross for noen litt skumle situasjoner er studentene Jørgen Steinsvåg Sætre og Marius Osvik Dammer begge enige om at trikken er et velfungerende kjøretøy. 

– Jeg synes egentlig det er viktig at trikken ikke stopper. Det gjør kollektivtransporten mer effektiv, sier Sætre. 

Sikkerhetsorientert situasjon

Jan Rustad har forståelse for at nye Oslo-beboere kan ha et anspent forhold til trikken. Likevel ønsker han å forsikre alle om at trikken er et trygt kjøretøy. 

– Sporveien er en veldig sikkerhetsorientert organisasjon. Vi prøver alltid etter vår beste evne å ivareta sikkerheten. I tillegg er våre vognførere veldig observante, avslutter Rustad.