Fra neste år overtar Statsbygg lokalene i Møllergata 15. Det er duket for en siste fest lørdag 17. desember. FOTO: Justisen/ByOslo Group

Kjøper Justisen for å holde justis

Ett av Oslos mest populære utesteder, Justisen, stenger. Hvor tar konseptet veien, og hva skjer med historiske Møllergata 15?
Fredag, 4 november, 2022 - 15:01

– Det er et kjøp. 

Det sier Pål Weiby i Byggherreavdelingen i Statsbygg. 

Han forteller at Statsbygg kjøper opp flere av bygårdene i Møllergata av sikkerhetsmessige årsaker. Etter reguleringsplanen fra 2017 ligger nemlig disse bygårdene tett på det nye Regjeringskvartalet. Byggene er gamle og har behov for omfattende rehabilitering.

Frivillig overdragelse 

Selv om Weiby understreker at det dreier seg om et kjøp, så kan slike situasjoner ende i ekspropriasjon, dersom partene ikke blir enige. Fordi Statsbygg er statens forvaltningsbedrift kunne Justisen altså i teorien blitt tvunget til å frasi seg eiendomsretten, mot en erstatningssum. I dette tilfellet ser overtakelsen ut til å løses uten at Statsbygg må dra ekspropriasjonskortet.

– Vi har blitt enige om en avtale, som vi alltid blir i slike saker. Avtalen er ikke underskrevet, men det foreligger en gjensidig aksept, forteller Weiby. 

Jama Awaleh, styreleder i Justisen Drift og ByOslo Group, forteller at de ble kontaktet av Statsbygg en gang i 2021.

– Det har vært uklart hvilke bygg som var omfattet av reguleringsplanene. Justisen skulle egentlig fortsette, men så oppdaget man at bygget var i dårlig forfatning, og krevde større restaurering. Vi kunne ikke ha normal drift samtidig som utbedringsarbeidet pågikk. 

Kjøper opp alt for å ha kontroll 

Weiby forteller at Statsbygg allerede har kjøpt eiendommene som huset Galleri Pingvinen, utestedet Sosialen og Krosby møbler. Møbelforretningen er revet og skal bli gate, men de andre byggene skal bevares. 

– Men byggene kommer så nær Regjeringskvartalet av man vil ha kontroll på leietakerne, og det får man først hvis man eier bygget. 

Ifølge Byantikvaren er Møllergata 15 den eldste gjenværende bygningen i gata, og dateres tilbake til ca. 1820. Bygget er fredet.


Pål Weiby i Statsbygg forklarer at det historiske gule bygget vil bli tilgjengelig for folket i fremtiden. FOTO: Statsbygg

– Fra et byggeperspektiv hadde det enkleste vært å rive alt, men kulturvernmyndigheter har ønsket at den tradisjonsrike husrekka i Møllergata skal bevares, sier Weiby. 

– Ønsker at det skal være liv i gata 

Statsbygg eier i utgangspunktet kun bygg som huser statlige interessenter. I dette tilfellet skal det imidlertid gjøres unntak. Weiby peker på tre målsettinger for bygningene, nemlig kontroll over leietaker, bevaring av husrekka og bevaring av den utadrettede virksomheten.  

– Det er et ønske om at bygget ikke ender opp med å bli et revisorfirma med gardinene igjen. Man ønsker at det skal være liv i gata. Men Statsbygg driver ikke café, så da må vi få leietakere. 

Champagneria skal ikke huse Justisen

Forrige uke kunne man lese i Avisa Oslo at Justisen-eieren overtar Champagneria. Til den som tror at dette betyr at Justisen flytter inn på Champagneria, så har Awaleh et klart svar: 

– Det har ikke noe med Justisen å gjøre. Utelivsaktøren ByOslo Group tar over Champagneria. Justisen er et helt annet, og mye større prosjekt enn Champagneria.

Awaleh forteller at planen deres er å finne et nytt lokale til neste år som skal hete Justisen. 

– Ser dere etter noe som ligner Møllergata 15?

– Ja, absolutt, vi er opptatt av å finne lokaler som passer til konseptet. 

Awaleh sier at de ser etter et sted med bakgård, en første etasje, og en utforming som er såpass bra at de har mulighet til å implementere Justisens ånd og konsept. 

– Justisen er et folkelig konsept som appellerer til den vanlige mannen i gata, så vi må finne noe i samme område, altså i sentrum, sier han.

– Den tid den glede

Tilbake til fremtiden, og spørsmålet om når det vil bli liv i Møllergata 15 igjen, svarer Weiby: 

– Vi snakker om en god del år frem i tid. Alle disse byggene er av en byggeteknisk kvalitet som ikke samsvarer med hva en statlig aktør som Statbygg kan leie ut. Det blir en tung rehabiliteringsprosess. 

Awaleh er tydelig på hva de tenker når bygget står klart til utleie.

– Den dagen Statsbygg er ferdig så er det ingen tvil om at vi ønsker et serveringssted der. Vi er i dialog med Statsbygg, så den tid den glede! Vi kan ikke vente i 10 år med å starte noe nytt, men det ligger i kortene, avslutter han. 

 

 

Emneord: