epic.no har lokaler på Sagene Kunstsmie, har nettstedet og samarbeider godt med den uavhengige bokhandelen Sagene Bokhandel. FOTO: Gabriella Skaaning Løkke

Anarkistiske julegaver

På lokalt julemarked solgte det kunstnerdrevne Sagene-forlaget epic.no anarkistisk og samfunnskritisk litteratur.
Tirsdag, 29 november, 2022 - 15:24

epic.no

Bak epic.no står Hege Vadstein, Paul Brady, Bror Wyller, Stein Holte, Åse Karlsen og Harald Lange.

På lørdag ble mARTked holdt på Sagene Samfunnshus. Her kunne du plukke ut håndlagde julegaver som keramiske boller, postkort og smykker. 

En av bodene skilte seg imidlertid ut med en mørkeblå fløyelsduk, som underlag for ulike bøker.

Bøkene er publisert av det uavhengige mikroforlag epic.no, og i boden satt Paul Brady og Hege Vadstein. De er bildekunstnere, men ikke på tradisjonelt vis.

— Vi lager ikke objekter som vi selger. Det er mer relasjonell estetikk og sosial praksis. Så vi jobber med forlaget, Torggata Blad, et arbeidsmarkedprosjekt, pluss et cabaretprosjekt. Det er fire knagger, som hele tiden drar veksel på hverandre, forteller Vadstein.


FOR SINNA-FEMINISTEN. FOTO: Gabriella Skaaning Løkke

Gi en bok i julegave

Fra epic.no’s bod kan du blant annet kjøpe Yemen Latitudes av Rita Leppiniemi, en bok som ifølge forlagets hjemmeside utforsker hverdagen i et land som i stor grad har blitt glemt over tid. 

I tillegg er små notater plassert på noen av bøkene. For eksempel kan “sinna-feministen” i julegave motta boken Jeg hater menn, et feministisk kampskrift der forfatteren Pauline Harmange forsvarer kvinners rett til å forakte menn.

Er et kunstprosjekt

Selvpubliseringsforlaget er et slags kunstprosjekt for de to kunstnerne, men det er ikke nødvendigvis slik det oppfattes.

— Jeg tror ikke folk er så mottakelige for å se på det hele som et kunstprosjekt. For det er ikke så mange som kjenner til subversiv kunst, sier Vadstein.

Subversiv kunst beskriver en praksis der kunsten vil gi opphav til at samfunnets maktstrukturer og sosiale orden blir stilt spørsmål ved og endret.


I denne boken finner du spaserturer på Sagene. FOTO: Gabriella Skaaning Løkke

— Jeg synes det er interessant at folk forholder seg til vårt prosjekt som vanlig forfatter eller vanlig bokkunde. Det blir ikke helt riktig i forhold til vår innfallsvinkel, sier Vadstein.  

Blant de vanlige bokkundene har den Sagene-produserte Turist i egen by av Arvid Sivertsen ifølge Brady solgt godt både på Sagene bokhandel og fra egen nettbutikk.

— Anarkist-orientert

Ifølge Brady er utvalget av bøkene ganske prosjektbasert og varierer avhengig av hvem som ønsker å publisere i forlagets navn. Det er imidlertid ett tilbakevendende tema.


Torggata Blad nr. 2 - 2022. FOTO: Gabriella Skaaning Løkke

— Vi er nok kanskje litt anarkist-orientert, sier Brady.

Forlaget krysser også stier med Torggata Blad, som har eksistert siden 2007.

Bladet beskrives som “et kompromissløst uavhengig blad og netmagasin - en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.”

— Målet med Torggata Blad er å slippe til uhørte stemmer. Hvert nummer er tilegnet et eget tema. Det nyeste hadde nyliberalisme som tema, fordi det ble gitt ut samtidig med at den nyliberalistiske tenketanken Mont Pelerin Society for første gang holdt sitt årsmøte i Norge, forteller Vedstein.


Brady og Vadstein har laget mye web, kataloger og bøker for kunstnere og samlet alt dette i en portefølje, som er epic.no. FOTO: Gabriella Skaaning Løkke

Sjekk ut epic.no’s hjemmeside her.

Emneord: