Oda Weider-Krog ønsker at OUS skal kreve mer penger for å ivareta et differansiert fødselstilbud. Foto: Andrea Evjen

Kvinner mister et viktig fødetilbud

Fra 18. november måtte ABC-klinikken stenge i helgene. Tobarnsmor Oda Weider-Krog er fortvilet, mens sykehusdirektøren har omtalt klinikken som et luksustilbud.
Mandag, 28 november, 2022 - 21:49

–  Det vitner om en kunnskapsløshet og arroganse. Han avslører jo seg selv om at han ikke forstår verdien av abc, når han tenker på det som et luksustilbud, forteller Weider-Krog.

Oda Weider-Krog (32) lager podkasten Familieliv og gav nylig ut boken Å bli mamma. På onsdag møtte hun administrende direktør ved Oslo universitetssykehus  (OUS) i Dagsnytt 18 på NRK for å debattere helgestengingen av ABC.   

–  Dette er et faretruende tegn på at kvinnehelse nok en gang blir nedprioritert, forteller hun.

På landsbasis er det kuttet i både svangerskaps,- barsels- og fødselsomsorgen. For å kunne gi et forsvarlig tilbud på resten av fødeenheten, har sykehuset måtte kutte ressurser til ABC, forteller Bjørnbeth i Dagsnytt 18.

–  Jeg skjønner at vi ikke har ubegrenset med ressurser å fordele, men jeg skjønner virkelig ikke hvordan man kan nedprioritere en fødsel. Tilbudet blir bare verre hele tiden. Hvorfor blir ikke en fødsel hyllet? Sier Weider-Krog.

Bjørnbeth forteller at årsaken til helgestengningen av ABC-enheten ved Oslo universitetssykehuset er en konsekvens av mangel på jordmødre.

–  For å sikre forsvarlig drift og pasientsikkerhet gjennomførte ledende fagpersoner ved vår Kvinneklinikk en risikoanalyse hvor konklusjonen var at vi måtte samle bemanning på færre enheter i helgene. Å sikre trygge fødsler er en av spesialisthelsetjenesten aller viktigste oppgaver, skriver Bjørnbeth i en e-post til Journalen.

ABC-klinikken er jordmordrevet, og tilhører OUS. De tilbyr svangerskapskontroller fra uke 32, og kvinnen skal få fødselshjelp og barselsomsorg i samme avdeling med samme personale. Målet er at kvinnen skal få en naturlig fødsel uten medisinsk behandling.

Skeptisk til sykehusdirektøren sine utsagn

I et lukket møte med tre venstrepolitikere uttalte Bjørnbeth: «Vår oppgave er ikke å lage et fødetilbud for 32 år gamle kvinner med høy utdannelse fra Ullevål Hageby»

– Bjørnbeth vet jo åpenbart ikke årsaken til at kvinner søker seg til klinikken Han ønsker ikke å tenke at det er noe annet enn et luksustilbud som å få bruke badekar under fødselen.Jeg synes ikke det er luksus i det hele tatt. Å føde er det heftigste, vondeste, råeste og skumleste man går igjennom, sier Weider-Krog.

Bjørnbeth skriver i en e-post til Journalen at uttalelsen viser til en spissformulering som er sagt i et lukket møte med Venstre for flere måneder siden.

– Det er toppolitikere i Venstre som har valgt å løfte fram dette til en sak nå. Poenget med uttalelsen er ikke at dette er et luksustilbud, men at 95 prosent av de fødende ved OUS føder ved våre fødeavdelinger på Ullevål eller Rikshospitalet. Om lag 5 prosent føder ved ABC-enheten. De er friske, uten underliggende sykdommer og kan godt norsk. Spesialisthelsetjenesten er til for alle og vi må prioritere ressursene våre basert på kritikerne nytte, ressurs og alvorlighet. Vi tillegges i denne saken meninger vi ikke har, forteller Bjørnbeth.

Weider-Krog forteller at det er en misforståelse om at det bare er privilegerte kvinner som søker seg til fødeenheten. Det er et stort spenn i både etnisitet og demografi blant kvinner som ønsker plass på klinikken.

– Det er så mange ulike grunner til at kvinner ønsker en naturlig fødsel på ABC. Det kan være traumer eller psykiske bakenforliggende årsaker. Mange har angst for å føde, da er det tryggere å føde på en klinikk hvor du kjenner jordmødrene. Mange er redde for å føde, da kan det kjennes trygt å føde på en klinikk hvor du kjenner jordmødrene. Andre er enslige og ønsker ikke å føde alene. ABC tilbyr kontinuitet i fødselsomsorgen, som for mange er ekstremt viktig.

Weider-Krog har selv to barn, men har ikke født på ABC-klinikken. Hun håper sykehusdirektøren åpner opp øynene, og forstår hvor viktig klinikken er for mange kvinner.

– På ABC har man mulighet til å utvikle en trygghet med jordmor under svangerskapet. Man blir sett av jordmoren, det savnet jeg under mine fødsler. Jordmødrene der mye mer tid til å gi omsorg, som mange trenger når man er så skjør og sårbar.

Mange er på venteliste


Ludviksen går sitt siste år på OsloMet, til våren er hun utdannet grunnskolelærer. Foto: Andrea Evjen

Isabella Ludviksen (27) er gravid med sitt andre barn. Hun har termin i mars og håper hun får plass på ABC-klinikken. Hennes første fødsel foregikk på Rikshospitalet.  

– Jeg opplevde at de på Rikshospitalet ikke hadde helt tid til meg, hverken da jeg ringte inn for å si at jeg trodde fødselen var i gang eller i barselperioden.

Ludviksen rakk ikke smertestillende under første fødsel, og forteller at selv om det var veldig vondt, så mestret hun det.

–  Jeg tror jeg vil få en bedre opplevelse på abc enn hva jeg hadde på Rikshospitalet fordi klinikken har et helhetlig syn hva gjelder svangerskap-, fødsel- og barselomsorg. Spesielt liker jeg at ABC vil tilrettelegge for en naturlig fødsel med fokus på ro. 

Ludviksen liker spesielt at partneren er inkludert hele veien på ABC-klinikken.

–  Jeg liker spesielt at partneren er inkludert hele veien på ABC. På Rikshospitalet fikk forloveden min overnatte den første natten fordi det var ledig på dobbeltrommet. Neste kveld måtte han dra fordi det skulle komme en kvinne til på rommet mitt. Han fikk ikke lov til å komme tilbake før langt utpå ettermiddagen neste dag. Det var ikke så lett å være der uten han.

Overarbeidete jordmødre

Ludviksen forteller at dersom hun ikke får plass på ABC, vil hun sette høyere krav til sykehuset enn under forrige fødsel.

– Jeg kjente jo ikke rettighetene mine forrige gang. De møtte meg ikke så bra, hverken på telefon eller i person. De var veldig stressa og brå i måten de snakket med meg på, men det er antageligvis fordi de er en veldig overarbeidet gruppe.

Weider-Krog forteller også om jordmødre som er overarbeidet, og at det står i veien for å gi en god og trygg fødsel til gravide kvinner.

– Jeg elsker jordmødre, og jeg tror dessverre veldig mange har det helt forferdelig i jobbene sine nå. De gjør en av de viktigste jobbene, men det blir så ufortjent når både arbeidsforholdene og lønnen deres er kjempedårlig.

Krev mer penger til sykehusene


Weider-Krog tror mange kvinner vil få et enda mer stressende svangerskap nå som tilbudet reduseres. Foto: Andrea Evjen

14. november publiserte Weider-Krog et debattinnlegg i Dagsavisen, der hun kritiserte Bjørnbeth og sykehusets prioriteringer. I innlegget skrev hun blant annet:

«Nok en gang bekreftes mistanken min om at sykehusene og fødeavdelingene er med i effektiviseringsdragsuget! Her er hver fødsel butikk, samlebånd og fortjeneste – så langt vekk fra hva en fødsel egentlig er at det knyter seg i livmoren min.». 

– Det er en investering å skape gode fødsler, det er her man møter barnet sitt og møter seg selv første gang som forelder. De dagene der med oppfølging, ammehjelp, omsorg og trygghet er livsviktige. Vi trenger å bli heiet på av jordmødrene, forteller hun.

Grunnet manglende ressurser, blir det nå et dårligere fødetilbud for gravide kvinner. Weider-Krog er fortvilet over at sykehusdirektøren ikke trygler helseministeren om mer penger.

– Hvorfor går ikke sykehusdirektøren, han som skal passe på oss, til helseministeren og sier «slutt og kutt!». Dette handler om menneskers liv og helse, altså det viktigste for samfunnet vårt. Hvorfor krever ikke Bjørnbeth mer penger? Det gir ingen mening for meg.

Bjørnbeth viser til at det er 5% ved OUS som føder på abc-enheten. Weider-Krog mener at tallet ikke gir et realistisk bilde av etterspørselen til klinikken.

– At det er så få som føder på ABC vitner ikke om at det er få som vil, når det er mange som ikke får plass. Jeg er sikker på at om tilbudet hadde vært flere steder i Norge, hadde interessen vært stor der også.

Ønsker å implementere ABC-prinsippene i nye fødeavdelinger

Bjørnbeth forteller i Dagsnytt 18 at han synes mange av ABC-prinsippene er gode. Når de nå planlegger for nytt sykehus og utarbeider nye fødeavdelinger, vil de innarbeide mange av ABC-prinsippene, forteller han. De ønsker ikke holde det til en avgrenset enhet, men at det skal gjelde alle fødsler.

Weider-Krog er svært kritisk til uttalelsen Bjørnbeth kommer med.

– Jeg ble veldig provosert da han sa det. Hvis de faktisk er så glad i ABC-prinsippene, hvorfor vil de legge ned klinikken da? Rent praktisk tror jeg heller ikke det er mulig, når man ser på hvordan de nye fødeavdelingene skal bygges. Jeg tror heller ikke jordmødre har lyst til å jobbe på en «abc-avdeling» på et sykehus, da det ikke er tilrettelagt for den praksisen der i det hele tatt, sier Weider-Krog.