Så lenge kirkene har en innetemperatur på femten grader kan gudstjenestene gå som normalt. Dersom strømprisene stiger ytterligere vil det derimot være risiko for at noen av kirkene må stenge. Foto: Oda Sophie Usterud

Likt oppmøte selv om kirken er kald

I september ble det bestemt at temperaturene i Oslos kirker skulle senkes til 15 grader for å spare strøm. Til tross for kalde kirkerom går gudstjenestene foreløpig som normalt.
Tirsdag, 8 november, 2022 - 10:10

Søndag var det gudstjeneste i Sørkedalen kirke i Oslo. Temperaturen i kirken lå på 15 grader, så menigheten beholdt ytterjakkene på mens de hørte på presten holde preken. 

Journalen spurte noen av de som var i kirken hva de syntes om å være på gudstjeneste når det er så kaldt i kirken. Menigheten kunne fortelle at de ikke opplever det som så annerledes å være i gudstjeneste i en kald kirke så lenge man tar noen forbehold. 

– Vi mennesker er jo ganske tilpasningsdyktige, så vi klarer som oftest å kle på oss nok klær til å at vi holder oss varme, forteller en av damene i menigheten med et smil. 


Presten i Røa og Sørkedalen kirke merker at det er kaldere i kirken enn det pleier. Han forteller at han merket at det dogger på brillene underveis i prekenen. Foto: Oda Sophie Usterud

Menigheten tror nok de lave temperarturene kan virke litt inn på miljøet i kirken, men ikke nok til at folk slutter å komme på gudstjenestene og det er de glade for. 

 

Jevne besøkstall

Helge Asbjørn Staxrud er kapellan i Sørkedalen- og Røa kirke, og holdt gudstjenesten denne søndagen. Han forteller at de til nå ikke har opplevd at færre mennesker kommer på gudstjenestene. 

– Vi har jo vært ganske heldige siden det har vært en mild oktober. Når det blir kaldere ute, vil det også bli kaldere inne i kirken. Det blir derfor spennende å se hvordan utviklingen blir i vintermånedene januar og februar. 

Presten forteller at han tror det er unge og gamle som merker de lave temperaturene mest. Prestekappen han bruker under gudstjenestene er laget av ull, så den hjelper med å holde han varm underveis. 

 

Tiltak for å holde kirkene åpne

Finn Folke er kommunikasjonsansvarlig i Kirkelig Fellesråd i Oslo. Han forteller at reduserte innetempereaturer er et midlertidig tiltak de har igangsatt for å spare kostnader på strøm, samtidig som de kan holde kirkene åpne. 


Finn Folke håper det lar seg gjøre å holde kirkene åpne gjennom vinteren. Han forteller at dette avhenger av hvordan strømprisene endrer seg. Foto: Oda Sophie Usterud

– Dette grepet er det vi har besluttet at vil gå minst mulig utover oppdraget kirken har ovenfor befolkningen, sier han. 

Folke forteller også at de opplever at folk har forståelse for situasjonen, siden de høye strømprisene påvirker stort sett alle husstanders hverdag. I tillegg er han opptatt av å si at strømsparingen ikke bare er en symbolhandling.

– Det å gå ned et par grader på oppvarmingen gjør at vi sparer veldig mye penger. Så det er virkelig ikke bare en symbolhandling, det er reell besparing som gir det utslaget vi ønsker, legger han til. 

 

 

 


Olav Morten Wang mener kirken har et bredere publikum enn det mange tror. Derfor kan de senkede temperaturene gå på bekostning av mange mennesker. Foto: Oda Sophie Usterud

Ønsker at kirken prioriteres bedre

Olav Morten Wang er kantor i Røa og Sørkedalen kirke. Han synes det er synd at strømprisene rammer kirkene hardere enn andre institusjoner.

– Det ville ikke blitt akseptert dersom man satte ned temperaturer på skoler, eldrehjem eller teatre. Det er trist at det er så lett å ofre kirken. 

Wang mener kirken er et viktig trygghetsmoment for mange, og det derfor er mange som påvirkes negativt av strømsparingen. 

– Kirken er et fellesskap som rommer veldig mange mennesker. Det er mange som er avhengige av at kirkene er åpne og komfortable for de som trenger den. 

Emneord: