Vibeke Nenseth, gruppeleder i MDG Vestre Aker, vil berømme initativtakerne for et mer miljøbevisst Vestre Aker. Foto: Johannes Sunde

Vil innføre ny miljøpris

MDG Vestre Aker og Naturvernforbundet i Oslo Vest vil øke miljøbevisstheten i bydelen. Foreslår ny miljøpris.
Torsdag, 3 november, 2022 - 10:16

Vibeke Nenseth er gruppeleder i MDG Vestre Aker, og har sittet i bydelsutvalget i over tre år. Nylig kom hun med et saksframlegg om å innføre en miljøpris i bydelen. Hun forteller at hun ønsker å synliggjøre de som gjør tiltak, men også å inspirere til nye aktiviteter.

–Det er viktig å berømme et bysamfunn som allerede gjør en viktig miljøinnsats lokalt, samtidig som at man kan inspirere andre til å gjøre det samme, sier Nenseth.

Hun trekker frem igangsatte gjenbruksvirksomheter, bytteringer og nærmiljøhager som eksempler.

Høy bilbruk

Vibeke Nenseth bemerker seg den individuelle miljøinnsatsen hos mange. Hun mener at mange velger å leve gode, grønne liv. Likevel har bydelen et behov for å øke miljøbevisstheten på enkelte områder.

–Blant annet er det særlig høy bilbruk i Vestre Aker. Både av fossile biler og elbiler. Det skaper både lokal forurensing, men også kø og utrygge skoleveier for barna. Mange husstander har også to biler, sier Nenseth.

Hun håper at en miljøpris og en økt miljøbevissthet blant annet kan stimulere til et redusert bilbruk. 

Hun påpeker også ulike tiltak som fungerer som alternativer.

–Sykkelverksteder bidrar til å øke sykkelandelen, som blir et gunstig tiltak. Foreldre som samkjører barna sine til felles trening eller fritidsaktiviteter. Netthandling og hjemlevering kan også bidra til et redusert privatbilbruk.

–Folk føler at de gjør noe nyttig

Naturvernforbundet i Oslo Vest er en politisk nøytral organisasjon med et engasjement for natur, klima og nærmiljøet i bydelen. Colin Murphy er styreleder, og han er positiv til å prise de som tar et ekstra tak for lokalmiljøet.

–Det kan være en positiv oppmuntring for alle de som på en eller annen måte bidrar til å opprettholde et bra naturmiljø, sier han.

Ifølge Murphy er det for få miljø- og klimatiltak på nasjonalt nivå. Derfor mener han at det er viktig på lokalplan å ta vare på nærmiljøet sitt, og berømmer de som vil bidra.

–Folk skal ikke ta hele ansvaret, men kan bidra. Folk føler at de gjør noe nyttig.


Holmendammen er en naturperle med yrene dyreliv ved foten av Holmenkollåsen, Vestre Aker. Foto: Sauken Laula

Innsats fra flere hold

Noen av vinnerkriteriene Vibeke Nenseth fremla til prisen omhandler blant annet å ha gjort en viktig miljøinnsats over lang tid, ha gjort noe innovativt på miljøområdet, og å ha bidratt til en positiv virkning for miljøbevisstheten i lokalmiljøet.

I likhet med Vibeke Nenseth berømmer Colin Murphy sistnevnte kriterie hos mange.

–Vi ser mange ting man kan gi en pris for. Det er også mange andre organisasjoner enn de for natur og miljø som gjør en innsats og engasjerer seg.

Videre nevner han at det er flere måter å oppleve miljø- og naturbevissthet på.

–Vi ser insitusjoner som legger til rette for at folk skal få et forhold til natur. Det er forsket på at bruk av nærnatur har god innflytelse for psykisk helse.

Kultur og frivillighet

Bydel Vestre Aker deler fra før av årlig ut kulturprisen og frivillighetsprisen. Som sittende i bydelsutvalget opplever Nenseth at kriteriene for å bli nominert til dels overlapper hverandre. Det har ført til at flere av de samme blir nominert. MDG-gruppelederen ønsker at vinnerkriteriene blir mer spesifisert.

–En miljøpris gjør at kulturprisen blir mer spisset mot kulturuttrykk, som musikk, teater og kunst. Frivillighetsprisen blir derimot rettet mot det som ikke er miljø eller kultur, så som helse og sosial, barn og unge, eldre eller andre grupper, sier hun.

Nemseth foreslår derfor enten å lage en miljøpris uavhengig fra de andre prisene, eller å opprette én pris som omfatter alle tre kategoriene.