Færre og færre er kristne i Norge. Hva har det å si for forholdet vårt til religion? FOTO: strollerdos (CC BY-NC 2.0)

Moderne Kristendom

Norske ungdommer har fremdeles mye respekt for dagens religioner.
Tirsdag, 29 november, 2022 - 11:55

Norge er blant verdens mest sekulariserte land. Selv om de fleste ikke tror på Gud og er ureligiøse har mange av oss en positiv holdning til kristendommen. Journalen har snakket med flere studenter og ungdommer i Oslo for å finne ut hva de mener om religion i dag.

– Jeg tror mange kan finne svar på spørsmålene sine i kristendommen og andre religioner, sier Stian, som er ateist.

De fleste Journalen har vært i kontakt med er konfirmert kristelig, men har tatt avstand fra religionen etter det.

– Etter konfirmasjonen følte jeg meg litt ferdig med religion, nå går vi fortsatt til gudstjenesten på julaften sammen med familien. Det skaper ofte en god fellesskapsfølelse, forteller Martin.

Mohammed, som er muslim selv, mener at det er flere ting som går igjen i alle religioner og tenker at det er viktig å ta vare på sin tro.

– Selv om jeg er ikke kristen selv, har vi mye respekt for de andre religionene. For meg står religion sentralt i livet og jeg håper flere kan finne den tilnærmingen jeg har i sine religioner.

Noen har også valgt å påpeke budskapet i kristendommen.

– Det budskapet som kristendommen kommer med kan være aktuelt i dag, men man må også stille seg skeptisk til det. Verden vi lever i er hele tiden i forandring og mye av det er basert på gamle fortellinger. Samtidig så står det å bli akseptert og tilgitt for feilene sine sentralt og er gode poeng uansett tid, sier Ole.


Marita Bjørke Ådland tenker at kristendommen har et godt budskap for dagens ungdom. FOTO: Privat

Marita Bjørke Ådland er sokneprest i Slemmestad og Nærsnes menighet og forklarer dette med at ungdommer i dag er mer åpne og lærer mye om tro og religion på skolen, i tillegg beholder mange en tilknytning til kirka på grunn av den sentrale rollen den spiller i livsviktige hendelser.

– I vårt land har jo også mange et forhold til kirka, ikke minst til kirkebyggene som er ganske symboltunge og synlige bygg i både bygder og byer, der mange har opplevd viktige ting som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse.

Ungdommer og kristendom

Den norske kirke jobber med ungdommer både på tradisjonelle måter gjennom konfirmasjon og lederkurs, men også gjennom moderne kanalen som sosiale media.

– Det viktigste vi gjør inn mot ungdom er knyttet til konfirmasjonsopplegget i Den norske kirke. Vi prøver å balansere mellom konkret kunnskap om ulike temaer både i og utenfor kristendommen, men også det å faktisk «gjøre tro», som vi sier, at ungdommer føler at kirka er et rom for dem, der de kan tenne lys, høre til i et fellesskap og føle at de har et hjem, sier Ådland.

Mye av arbeidet legger et grunnlag for at ungdommene skal føle seg trygge i kirken og være en del av et større felleskap.

Sosiale medier er også viktig for kirken hvis de skal nå dagens ungdom. Blant annet bruker de TikTok og #konfirmantene der ungdommer, ansatte og frivillige deler hva de gjør i konfirmasjonstiden.

Emneord: