Holder seg for rumpa. Foto: Marco Verch

Ny metode for prøvetaking ved mistanke om prostatakreft

I løpet av 2023 vil alle sykehus i Norge bruke den nye metoden for prøvetaking ved mistanke om prostatakreft.
Tirsdag, 8 november, 2022 - 13:22


Styreleder i Prostatakreft foreningen, Daniel Ask. Foto: Tommy Hoang

I oktober kom Folkehelseinstituttet med et nytt forskningsfunn hvor prøvetaking ved misstanke om prostatakreft taes på en ny og bedre metode. 

Med den nye metoden vil det minske risikoen for blodforgiftning og infeksjoner i tarmen.

Det får styreleder, Daniel Ask, i Prostatakreft foreningen til å se lyst.

— Det er veldig bra fordi det har vært noen prosent av de som tar den gamle metoden som får infeksjon og blodforgiftning fordi de går igjennom tarmen, forteller han.

Den transrektale metoden har vært den mest vanlige metoden i mange år. Og den har i verste fall ført til død hos noen få menn.

— Det skjer vel årlig at det er 1 eller 2 personer som dør av utredningen. Det er ikke bra at man dør i utredning av en sykdom, forteller Ask. 

Gjennomføres i 2023

Beslutningsforum kom fram til at alle norske sykehus skal gå fra transrektal Prostatabiopsi til Transperineal prostatabiopsi.

Metodene

Transrektal prostatabiopsi er metoden som er brukt mest til nå. Da blir prøvetakingen tatt via endetarmen (rektrum).

Transperineal prostatabiopsi er metoden som skal bli tatt i bruk i 2023. Da blir prøvetakingen tatt mellom endetarmsåpningen og pungen.

Flere av de større sykehusene i Norge har allerede prøvd den nye metoden.

I evalueringen ble det blant annet lagt vekt på det helseøkonomiske. 

Den nye metoden koster mer, men veies opp mot besparelse på senere kostnader knyttet til behandlinger av senere komplikasjoner. 

Negative sidene

Det er ikke bare positivt med den nye metoden. Ikke bare er den dyrere, den tar også lengre tid.

— Det negative er at de mener at det tar omtrent 10 minutter lengre tid, men det har litt med treningen og hvor vant og erfaren du blir, forteller Ask.

Selv om det er mindre fare for infeksjon kan det fortsatt oppstå infeksjoner under den nye metoden. Men alt i alt er den nye metoden mer sikker for mennene som tester seg.

Vil det gjøre at flere menn tørr å teste seg?

— Jeg tror ikke det fleste menn er klar over at det er en ny metode. Men i praksis blir det mindre fare for infeksjoner for de som tester deg, forteller Ask. 

Vanligste krefttypen for menn

Hvert år blir omtrent 5200 menn diagnostisert med prostatakreft og rundt 1000 menn dør hvert år av sykdommen.

Ask forteller at det er omtrent 60 000 menn som lever med prostatkreft.