Årets tema for OXLO-uken retter søkelyset mot inkludering for LHBT-personer. Foto: Vebjørn Munkvold

Nytt tema for årets OXLO-pris

Denne måneden deles OXLO-prisen ut for 18. gang. Årets tema er inspirert av Skeivt kulturår, og retter fokus mot seksualitetsmangfold i Oslos befolkning.
Mandag, 7 november, 2022 - 19:10

OXLO står for Oslo Extra Large - en by for alle, og symboliserer kommunens mangfolds- og integreringsarbeid. Prisen deles i november ut til en organisasjon eller et individ som har gjort en innsats for å gjøre Oslo til en inkluderende og åpen by, fri for fordommer, rasisme og diskriminering.


Prisutdelingen vil markere slutten på årets OXLO-uke, og deles ut i Oslo Rådhus. Foto: Vebjørn Munkvold

Årets tema er satt til å omhandle kjønns- og seksualitetsmangfold, med fokus på flerkulturelle møteplasser for skeive.

– Det er ikke hvert år man har sjansen til å markere 50 år siden avkriminaliseringen av homofili, sier OXLO-koordinator Channeh Maram Joof. 

Prisutdelingen vil ta sted på Oslo Rådhus den 18. november, og blir delt ut av byråd Rina Mariann Hansen. 

Skeivt kulturår 

Fokuset for årets OXLO-pris er valgt i sammenheng med Skeivt kulturår 2022, som altså markerer 50 år siden avkriminalisering av homofili. Selv om avkriminaliseringen for lengst er et faktum, forteller leder i FRI, Inge Alexander Gjestvang, om stadige utfordringer i samfunnet.

– Skeive scorer dårlig på livskvalitets- og levekårsundersøkelser, og det er fortsatt mange som opplever negative holdninger rettet mot seg, sier Gjestvang. 

FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, er en av jurymedlemmene til årets pris, og jobber til daglig med å fremme likestilling og ikke-diskriminering av LHBT-personer.


Leder for FRI, Inge Alexander Gjestvang jobber for at skeive organisasjoner har de rammeverkene de trenger. Foto: FRI 

Gjestvang understreker betydningen av årets pris, spesielt i lys av sommerens skyting ved Per på Hjørnet og London Pub. 

– Masseskytingen har bidratt til frykt, redsel og sinne. Kunnskapssenter for traumatisk stress understreker at medisinen ligger i fellesskapet, og det sier noe om hvor viktig det er å ha gode trygge fellesskap, uttaler Gjestvang. 

Han forteller videre at det kreves at politikere retter innsats mot temaet, og at det å dele ut denne prisen er en viktig del av dette arbeidet.

Samspill mellom ulike aktører

Blant kriteriene som vurderes når juryen skal bedømme de nominerte er innsats for å styrke samspillet mellom sivilsamfunnet, frivillige organisasjoner og offentlige etater. 

– Vi jobber for at flere skal føle et eierskap til dette, ikke bare kommunen, men også sivilsamfunnet og byens befolkning, utdyper Channeh Maram Joof. 

Som en del av dette arbeidet arrangeres også OXLO-uka, hvor samarbeidspartnere fra ulike deler av samfunnet er invitert til å holde foredrag og delta i paneldiskusjoner. Foredragene vil blant annet omhandle skeive på arbeidsplassen, og hvordan fremme inkludering og hindre diskriminering på jobben.

Gjestvang forteller at det handler om å bidra til at folk skal kunne leve gode liv, uansett hvem man elsker. 

– Å bidra til det gjennom politiske vedtak eller hvordan man som arbeidsplass er ekstra opptatt av tematikken, er et steg i riktig retning, sier han videre.

Offentligjøring av finalister

I morgen blir de tre finalistene til årets OXLO-pris annonsert, etter at juryen har gått gjennom over 20 nominasjoner. Prisen startet som en reaksjon på det rasistisk motiverte drapet av Benjamin Hermansen i 2001, for å skape en by som var trygg for alle. 

Prisen har blitt delt ut hvert år siden 2004, og ble i fjor utdelt til Josef Yohannes, som gjennom sin tegneserie The Urban Legend har skapt positive rollemodeller for minoritetsungdom.