På dagens språkkafé har deltakerne blant annet spilt et spill om å bøye verb og gjennomgått en introduksjonsplakat for ulike ord man kan trenge. Foto: Diego Muñoz-Zamora

Å øve med andre

Mandag 7.november var det for tredje gang språkkafé på Deichmann på Torshov. Et tilbud for de som vil bli flinkere til å snakke norsk.
Tirsdag, 8 november, 2022 - 10:39

Hver mandag er det språkkafé på Deichman bibliotek på Torshov, men det er bare én av alle de som finnes i Oslo. Tilbudet er drevet av Studieforbundet AOF og er en av flere ulike typer språkkafé som de tilbyr. Norsklærer og kursleder Marit Helle kan fortelle at akkurat denne språkkafeen er satt i gang med midler fra IMDI som er et tilbud for ukrainske flyktinger, men alle er velkomne. Språkkafeen skal være et sted for hvem som helst som trenger å lære å øve på norsk.

Og godt er det, for rundt bordet er det kun ingeniør og arkitekt Natallia Mædjanyk som er fra Ukraina. Foruten henne deltar også farmasøyt Hassan Mehmood fra Pakistan og elektriker Tor Fjell fra Tyrkia.

–For meg handler dette om integrering og språkbearbeiding. Altså å bli flinkere til det språket vi snakker her i Norge, som er norsk. Og å øve på det, forteller kursleder Marit Helle. 

Gruppen er alle enige i at det viktigste er at her kan man komme sammen for å snakke med andre og øve på norsken i felleskap.


–Alle er velkomne til språkkafe, understrekker Marit Helle.Foto: Diego Muñoz-Zamora

Å bryte barrierer

Hassan Mehmood fra Pakistan mener at han lærer språket raskere ved å delta på språkkafé.

–Det er viktig for meg å være her i denne gruppen fordi den barrieren vi har for å snakke er mye større sammenliknet med å lære fra bøkene, sier Hassan

Å lære raskt er viktig for flere av deltakerne. For Natallia Mædjanyk handler det om å kunne integrere seg i det sosiale livet. Hun kom til Norge fra Kiev for syv måneder siden og går for tiden på norskkurs på Helsfyr voksenopplæring.

—Det er ikke nok å for å lære å snakke og integrere seg til sosiale livet. Så når jeg går på språkkafé kan jeg snakke og prate om forskjellige temaer, og jeg kan lære mer om kulturen og hvordan jeg kan integrere meg i norsk sosialt liv, forklarer Natallia Mædjanyk.

Fortsatt få deltakere

Kursleder Marit Helle mener det kan være en stor terskel å tråkke over å delta på noe der de bare snakker et språk som en ikke skjønner.

–Jeg tror det er noe av grunnen til at vi fortsatt er så få, sier Marit Helle.

Hun mener den terskelen kan være vanskelig å gå over og at en kan føle at det er mye som går over hodet på en i en slik setting. 

–Men når man har kommet over den så blir det lett, og da kan du delta på språkkaféer over hele byen, ler Helle. 


Elektriker Tor Fjell fra Tyrkia deltar på språkkafe rundt i hele Oslo. Foto: Diego Muñoz-Zamora

Elektriker Tor Fjell fra Tyrkia, deltar på språkkafe rundt i hele Oslo. Han mener at det er nødvendig for å lære seg godt norsk. På skolen lærer man bare grammatikk og slike ting. For å bli god må man prate. 

–Onsdag og fredag er jeg på Stovner, mandag er jeg her og nå leter jeg etter noe på tirsdag og torsdag, sier Tor Fjell.

Natallia Mædjanyk fra Ukraina tipser han med en gang om en språkkafé hun kjenner til på torsdager, og Tor Fjell noterer ivrig.

—Jeg skal delta! Ler Tor Fjell

Emneord: