Barnevern er et populært studie på OsloMet med over 100 studenter i førsteåret av bachelorstudiet. Foto: Anna Trones

Redd for reaksjoner på studievalget

Flere på barnevernsstudiet er redde for å si hva dem studerer. Ida (19) har opptil flere ganger fått negative reaksjoner.
Mandag, 7 november, 2022 - 20:24

 

Ida Adele Dalrud (19) startet i høst på sitt første år av en bachelorgrad i barnevern på OsloMet. Hun kan fortelle at hun allerede har møtt på negative reaksjoner fra andre etter å ha delt hva hun studerer. 


Ida A Dalrud tror barnevern kan få et bedre rykte etterhvert. Foto: privat 

Forventer å få negative reaksjoner

– Det var en dame som ble hissig og spurte om jeg skal ta barna hennes etter at jeg sa jeg studerer barnevern, sier 19-åringen.

Hun synes det er kjipt at det er forventet å få dårlig reaksjoner når man sier man skal studere barnevern. – Allerede i løpet av de første ukene på studiet, ble vi lært hvordan vi skal svare og håndtere situasjon når andre spør hva vi studerer.

Dalrud viser også forståelse for at man er kritisk og sier det er viktig å være kritisk til et yrke som har såpass stor makt.

Angrer ikke på studievalget

Til tross for de flere negative reaksjonene fra andre, så angrer hun ikke et sekund på studievalget sitt. ­­– Jeg er veldig glad i barn, og har lyst å jobbe i et yrke hvor man kan gjøre en forskjell for noen.

Selv om det stort sett er de negative medieomtalene som vekker lesernes interesse mest, forteller Dalrud at det også er mye positiv medieomtale om barnevernet, men at det er langt færre som er interessert å lese om det barnevernet gjør bra.

– Det er det som er så dumt. At folk ikke har lyst å lese det bra, men kun det dårlige. Da er det jo ikke rart man assosierer barnevern med noe dårlig.

Vil forbedre ryktet 

Dalrud og hennes medstudenter har et ønske om å bedre yrkets ryktet. Hun tror at på grunn av manges negative syn på yrket, så kommer studentene til å være mer obs på vurderingene man tar og få en større vilje til å bevise at barnevernet trengs.

Barnevernsstudenten forteller at hun i starten grudde seg til å svare når venner og bekjente spurte hva hun studerer, men at det hjalp med engang hun sto for det hun valget hun har tatt. – Det beste er å bare være åpen om det. Om man ikke er åpen om det, kan barnevernsyrke bli mistenkeliggjort, og det er det siste yrket trenger.

Dalrud forteller at hun faktisk får mer motivasjon av andres reaksjoner på studievalget. – Jeg vil jo vise at barnevernet gjør mye bra og da er det bare å svare stolt på spørsmål om studievalg. 


Edda Stang underviser i medier og barnevern. Foto: Anna Trones 

Viktig med medieoppfølgning

Edda Stang (50) har vært lærer på barnevernsstudiet på OsloMet siden 2018. Hun har tidligere jobbet i barnevernet og har selv skrevet en masteroppgave om fremstillinger av barnevern i medier og en doktoravhandling om barnevern og sosiale medier.

Stang forteller om en annerledes tid da hun var ansatt i barnevernet. – Trykket er veldig annerledes nå, enn da jeg jobbet i barnevernet. Så jeg ble ikke særlig påvirket av mediene når det kommer til jobben jeg gjorde.

Stang er opptatt av å fremme viktigheten av medienes oppfølgning av barnevernet som en velferdsinstitusjon. – Barnevernet har stor makt og da er det naturlig at mediene følger med når det er en samfunnsinstitusjon. 

– Noen reportasjer er med å på å løfte fram kritikkverdige sider av barnevernet som er viktig å dra fram, sier Stang. Hun forklarer at enkelte mediesaker kan budra til at barnevernet også utvikler seg noe som er viktig.

Forsvare studievalget sitt

På OsloMet underviser Stang om forholdet mellom barnevern og medier.

– Noen studenter forteller at de må forsvare studievalget sitt. Mange studenter er også opptatt av mediebeskrivelsen av barnevern. 

Hun forklarer at det er viktig at studentene får diskuterer og problematiserer mediefremstillingen av barnevern i undervisningen. 

– Det er viktig å snakke om det og nyansere det.

Stang avslutter med å fortelle at det er viktig at mediene kan rette kritisk søkelys mot barnevernet, men hun presiserer også at det er stor variasjon av omtalen av barnevernet i mediene.

– ­Jeg håper studentene får med seg at det er varierte omtaler av barnevernet, ikke bare negativt.