FOTO: Fabian Wolf (CC BY-NC-ND 2.0 Flickr)

Gratis for de eldre, dyrt for de unge

Utestedene i Norge har måttet fjerne sine interne 23- og 25-års aldersgrenser. Et utested i Oslo har imøtegått loven om aldersdiskriminering ved å la alle over 20 år komme inn, men med et forbehold. De som er under 25 år må betale 200 kroner.
Tirsdag, 8 november, 2022 - 09:24

Utestedet Louise Restaurant og Bar har tidligere operert med 23- og 25-års aldersgrense. Fra sommeren har de endret til at alle er velkomne hos dem, mandag som lørdag, men at de under 25 år må betale 200 kroner. 


På utestedets nettside står det tydelig at de under 25 år må betale 200 kroner på lørdager. FOTO: Screenshot fra Louise Restaurant og Bar sin nettside.

Mer eller mindre diskriminerende?

Frida og Marthe er selv 25 år. De har vært mye ute opp igjennom, men siden de flyttet til Oslo nå i høst, har det gått mye i skole. Selv om de har hatt en roligere periode nå, har de selv kjent på de interne aldersgrensene som utestedene opererte med før. 


Fride (f.v) og Marthe er 25 år. Selv om de ikke må betale inngangspenger selv, mener de at inngangspenger for de under 25 år blir feil. FOTO: Karoline Forberg

– På den ene siden er det kjipt for de som ikke kommer inn, fordi det ikke er en god grunn til det. På den andre siden derimot, har det vært greit at utestedene hadde ulike aldre fordi da kan de eldre samles, sier Frida. 

– Jeg synes det var deilig at ulike utesteder hadde ulike aldersgrenser. Det er en ulik stemning på de ulike stedene, og aldersgrensen har mye å si for det. Vi pleide å tilpasse oss hvilke utesteder vi dro ut på, ut ifra hvilken alder vi som gruppe hadde, fortsetter Marthe. 

Jentene er også samkjørte når det kommer til Louises løsning på å unngå aldersdiskriminering.

Mer diskriminerende

– Jeg synes nesten det er mer diskriminerende, sier Frida. 

– Hvis man er en stor gjeng som drar ut sammen, og kun én er under 25 år, så må den personen betale 200 kroner. De andre kommer altså inn gratis fordi de er to år eldre? Nei, da hadde jeg blitt sur, legger Marthe til. 

De unge forstår valget, men er ikke enige

Vilde (21) og Alma (19) har aldri møtt på denne problematikken før. Alma er ikke gammel nok til å ha opplevd interne aldersgrenser, men Vilde har måttet tilpasse seg. Hun dro kun ut på steder hun visste at hun kom inn på. Om disse jentene skal ut på Louise, blir de en av de som må betale 200 kroner de neste årene. Det har de sine meninger om. 


Alma (f.v) og Vilde er yngre enn 25, og må derfor betale for å komme inn på Louise. De er ikke så mye ute, og har derfor ikke tatt noen særlig stilling til problematikken før nå. FOTO: Karoline Forberg

– Jeg føler at det fortsatt er en aldersdiskriminering å ta betalt for de under 25 år, kun fordi de ikke er over en viss alder, sier Alma. 

Jentene mener denne løsningen kan føles verre. Hvis noen i gjengen vil på Louise og er over 25 år, kan alle dra, men de som er under 25 år må betale. Før ville man bare dratt et annet sted. 

– Jeg skjønner hvorfor de gjør det, men jeg sier ikke at jeg er enig, sier Alma. 

Loven som endret på alt

Sommeren 2017 vedtok Stortinget en ny Likestillings. og Diskrimineringslov. Denne loven inkluderte at aldersdiskriminering gjaldt alle samfunnsområder, og ikke bare i arbeidslivet slik den gjorde før. Dette innebærer at utesteder ikke har lov til å ha interne aldersgrenser på utestedene sine.

I sommer ble det skrevet kronikker og artikler om utesteder som fortsatt hadde interne aldersgrenser. Aldersgrenser som ikke samstemte med alkoholloven, da noen utesteder hadde 23 og 25 årsgrense. Dette ble slått hardt ned på, og de fleste utesteder endret aldersgrensen sin ned til 20 år. Louise Restaurant og Bar fant en annerledes løsning. Alle er velkomne, men de under 25 år, må betale 200 kroner. 

Alle skal ha like muligheter og rettigheter

Kommunikasjonssjefen for likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Edin Babic, svarer følgende på mail: 


Edin Babic er kommunikasjonssjef for likestillings- og diskrimineringsombudet. De opprettholder lovene om likestilling og diskriminering, men det er Diskrimineringsnemnda som behandler klager og fatter avgjørelser i diskrimineringssaker.  FOTO: Privat

– Likestillings- og diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel elelr adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. 

De understreker at det med likestilling menes likeverd. Dette innebærer like muligheter og like rettigheter for alle. 

– Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging, skriver Babic. 

Ikke ulovlig

– Er det lov for et utested å la de over 25 år få gå inn gratis, mens de under 25 år må betale 200 kroner?

– Vi kjenner ikke alle detaljer i denne saken og uttaler oss derfor kun på generelt grunnlag. Likestillings- og diskrimineringslovens § 9 siste ledd, er tydelig på at fordelaktige priser på grunn av alder ikke er ansett som diskriminering. Et eksempel på dette er aldersgrenser for studentrabatt på billetter til kollektivtransport, men også honnørbilletter for eldre. Det som derimot er i strid med loven er å sette en pris på en vare eller en tjeneste med mål om å gjøre den utilgjengelig for en bestemt aldersgruppe, svarer Babic. 

Journalen har forsøkt, men ikke lykkes, i å få et tilsvar av Louise Restaurant og Bar.