Fartsgrensen er satt ned fra 80km i timen til 60km i timen på Trondheimsveien mellom Sinsen og Grorud. Foto: Aina Brunborg Ihle

Svevestøv - den usynlige fiende

Eksponering for svevestøv i uteluft kan føre til helseskader. Statens Vegvesen har gjennomført tiltak som skal bidra til bedre luftkvalitet, og redusere helsebelastningen for Oslos befolkning.
Tirsdag, 29 november, 2022 - 09:34

Svevestøv er en betydelig komponent til lokal luftforurensning og helseplager. Vegvesenet har i november gjeninnført miljøfartsgrenser i Oslo for å redusere mengden svevestøv i lufta. 

Tiltaket gjelder for utvalgte strekninger i Oslo. Mer spesifikt dreier det seg om følgende strekninger:

·       4 Trondheimsveien mellom Sinsen og Grorud

·       163 Østre Aker vei mellom Økern og Stovner

·       150 Ring 3 mellom Ryen og Granfosstunnelen

·       E18 mellom Hjortnes og Lysaker