OsloMet har både pågående og planlagte tiltak rettet mot strømsparing ved universitetet. FOTO: Frida Tvedte Matre

Tar grep mot strømregningen

Flere av byens høyskoler og universiteter har innført sparetiltak som følge av økte strømpriser. OsloMet, Universitetet i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo er noen av studiestedene hvor man kan kjenne endringer.
Fredag, 4 november, 2022 - 14:52

Grunnet høye energipriser den siste tiden må mange instutisjoner spare strøm der det er mulig. Høyskoler og universiteter i Oslo er inget unntak, og i tiltakene som vurderes er det flere fellesstrekk mellom skolene. 

Økt strømutgift

Kommunikasjonssjef ved Kunsthøgskolen i Oslo, Atle Faye, kan fortelle at strømutgiften til skolen har økt med over ti millioner kroner i 2022. Dette vil også påvirke deres kostnader i 2023, og skolen har derfor vært nødt til å iverksette tiltak.

- Det viktigste enkelttiltaket er å senke temperaturen til 19 grader i alle rom. Det er innført vaktrunde for å slå av lyset på ettermiddagen, og tidsinnstilte lys slik at det automatisk slår seg av i ulike rom. Også ventilasjon blir justert, sier han. 

Faye forklarer at de valgte tiltakene er vurdert til å ha størst effekt på kort sikt og som mulig å gjennomføre uten ekstra investeringer. Samtidig har han forståelse for at det får en virkning på studentene ved høyskolen. 

- Det påvirker alle på skolen ettersom det blir kaldere i romma, og folk må ha på mer klær. Men sparetiltaka har stor oppslutning, både fra ansatte og studenter, fordi det også er tiltak som utvikler betre bærekraft, og som gjør at vi bidrar til å redusere engergibruken i samfunnet.


Atle Faye ved KHiO sier at skolen har sett seg nødt til å spare strøm etter en stor økning i strømpriser. FOTO: Kunsthøgskolen i Oslo 

Tilpassede tiltak

På lik linje med KHiO iverksetter nå Universitetet i Oslo tiltak for å redusere sitt strømforbruk. Det innebærer blant annet midlertidig nedstengning av elbilladere, reduksjon av innetemperatur og justering av ventilasjon i arealer som ikke blir brukt etter klokken 16. Tiltakene er tilpasset slik at det ikke skal påvirke den faglige virksomheten. Det er uttalelsen i en pressemelding fra universitetet fredag formiddag. 

– Vi er i en krevende økonomisk situasjon på grunn av høye energipriser, og vi finner det riktig å innføre tiltak. Samtidig skal vi sikre at tiltakene ikke svekker forskning og utdanning, sier rektor ved UiO, Svein Stølen. 

Ikke besluttet tiltakene enda

Også ved OsloMet vurderes ulike tiltak universitetet kan spare strøm. De er ikke besluttet enda, men skal etter hvert diskuteres av ledelsen i organisasjonen. 

- Vi vurderer nå på kort sikt å redusere driftstiden på ventilasjonen med gjennomsnittlig én time. I tillegg vil vi redusere innetemperaturen med 2 grader i fyringssesongen, ned til ca. 20 grader, forklarer Vigdis By Kampenes, direktør for organisasjon og infrastruktur ved universitetet.

Selv om disse tiltakene ikke er vedtatt enda, har OsloMet allerede en pågående prosess for strømsparing.

- Eiendomsavdelingen fortsetter pågående utskiftinger til LED-lys, og utbedring av automatisert styring av lys, sier Kampenes. 

På lang sikt planlegges det også utskifting av teknisk infrastruktur til mindre energikrevende varianter, særlig gjelder dette ventilasjonsanlegg, som strømsparende investeringer. 

Kampenes forteller at OsloMet kontinuerlig vurderer hvilke tiltak som er mulig og konsekvensene av disse, men at studenter også ved dette universitetet kan komme til å merke virkningene. 

- Hvis forslaget om å senke innetemperaturen blir besluttet, vil nok studenter og ansatte merke at det blir noe kaldere i lokalene våre fra oktober til april. 

Skeptisk til endringer i inneklimaet

Leder i Studentparlamentet ved OsloMet Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng, viser forståelse over at universitetet må tilpasse strømbruken, men i hovedsak ikke for å redusere regningen.  

- Vi forstår at OsloMet må ta grep, særlig når regjeringen ikke har noen planer om å gi utdanningsinstitusjonene strømstøtte. Strømsparende og energieffektiviserende tiltak er noe vi i utgangspunktet er positive til, ikke nødvendigvis for å spare utgifter, men for å ta OsloMet sine mål om å være bærekraftig på alvor, sier han. 


Leder i Studentparlamentet ved OsloMet, Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng, forteller at de er skeptiske til tiltak som påvirker inneklimaet. FOTO: OsloMet 

Studentlederen er redd for at tiltakene som har med innemiljøet å gjøre kan påvirke studentenes læring, og legger til at studenter bør si i fra dersom det er noe de kjenner på. 

- Vi er derimot skeptiske til tiltak som forringer inneklimaet, med tanke på at det kan gå utover studentenes læringsmiljø. Om studenter opplever at tiltakene går utover deres læringsmiljø, oppfordrer vi til å bruke studenttillitsvalgtapparatet eller OsloMet sitt varslingssystem for å varsle om svekket læringsmiljø.

Emneord: