Forfatter Åsne Seierstad (t.h) har funnet livshistorier som kanskje aldri ville blitt hørt, og delt disse med samfunnet. Her på scenen med hjelpearbeider og samfunnsdebattant Ayesha Wolasmal (t.v). Foto: Synne Talberg Berger

Tett på Taliban

I Åsne Seierstads nye bok "Afghanerne" skildres historier og beskrivelser fra Afghanistan, som til nå har vært utilgjengelig for folk.
Fredag, 4 november, 2022 - 13:51
— Jeg dro til Kabul for å finne en talibaner

Åsne Seierstad

 

 

 


Åsne Seierstad(bildet) ble beskrevet som en krysning mellom en løvinne og Erling Braut Haaland, av forlagets redaktør. Foto: Synne Talberg Berger

20 år etter Seierstads første bok om Afghanistan, var det på onsdag duket for lansering av den andre. Fortfatteren dro selv ned til landet, for å møte mennesker med viktige og interessante historier å fortelle. Det er Kagge forlag som gir ut boken, med Cathrine Sandnes som redaktør. 


Kagge forlag arrangerte boklansering i avslappende omgivelser. Foto: Synne Talberg Berger

— Åsne lager folklesning av internasjonal politikk, samtidig som hun ser enkeltmenneskenes liv i katastrofene, sier redaktør Sandnes. 

Boklanseringen fant sted på Youngs i hovedstaden, og var et åpent arrangement for alle interesserte. 

Skildrer individer 

“Afghanerne” følger tre ulike personer, med svært ulike historier. En av disse personene er Taliban-soldat Bashir. Seierstad var bevisst ute etter å finne en talibaner å snakke med, da hun startet arbeidet med boken. 


Det var mulig å kjøpe Åsne Seierstads nye bok signert. Foto: Synne Talberg Berger

— Taliban er flere ganger dekket som en bevegelse, men ikke som enkeltpersoner, påpeker hun. 

Dette med å bruke enkeltidivider til å belyse de ulike versjonene av hvordan Afghanistan er og fungerer, var viktig. Redaktør Sandnes mener Åsne har et talent når det kommer til å se mennesker for akkurat det de er. 

Alvorlig tematikk

På lanseringen var hjelpearbeider og samfunnsdebattant Ayesha Wolasmal, i samtale med forfatteren. Wolasmal har mye kjennskap til Afhganistan, og har selv jobbet som humanitær rådgiver der.  


Ayesha Wolasmal satt på mye relevant kunnskap, og kunne føre samtalen med forfatter Seierstad. Foto: Synne Talberg Berger

— Jeg vil påpeke at det er mye ny informasjon om kvinnenes rolle. At de faktisk har operasjonelle roller i krigen, sier Wolasmal om den nye boken. 

Hennes rolle under lanseringen gikk ut på å stille kritiske spørsmål til Seierstad, som innledet til en god samtale og diskusjon. 

— Det jeg liker med deg er at du ikke har fordommer og ikke disse typiske vestlige brillene, poengterer Wolasmal om forfatteren. 

Wolasmal kan fortelle at det snakkes om flere sterke og alvorlige temaer i boken. Et av spørsmålene hun stilte, var om forfatteren ble avvist i forsøket på innhenting av informasjon rundt visse vanskelige temaer. Til dette kunne Seierstad fortelle at kildene var åpne om det meste, men at noen historiene som ble fortalt ikke kunne tas med i boken. Dette var fordi de rett og slett var for ekstreme og vonde. 


Engasjerte lesere var på plass da bokens spennende temaer skulle diskuteres. Foto: Synne Talberg Berger

Jobber i krigsområder

— Det jeg var mest interessert i var hvordan Taliban fikk til det de gjorde, og hvem er de egentlig?, kunne Seierstad fortelle. 

Å skrive en sånn bok, på et sånt sted krever mot. Afhganistan er et land som har slitt med konflikter, krig og urolighter i over 20 år. Seierstads genuine nyskjerrighet var en sterk drivkraft og motivasjon i arbeidet med boken. 

— Åsne Seierstad er ikke modig - hun er bare ikke redd, avslutter Wolasmal.