På Hamar har det nettopp vært en rettssak som kan få store ringvirkninger. Foto: Haakon Christian Borlaug
Massiv støtte for sparket sykepleier

Spektakulært rettsdrama på Hamar

Sykepleier Iris Frohe (40) ble oppsagt fra legevakten i Hamar i 2021 da hun som uvaksinert nektet å la seg koronateste to ganger i uken. 16. januar var rettsaken i gang.  
Mandag, 23 januar, 2023 - 15:01

– Hvorfor har dere ikke satt ut flere stoler? spør en mann oppgitt. 

Nærmere femti tilskuere har samlet seg i tingretten i Hamar tirsdag morgen. De ønsker oppleve saken på nært hold. Saken er den første av sitt slag i Norge, og kan sette presedens. 

Sykepleieren Iris Frohe har saksøkt kommunen for ugyldig oppsigelse fra legevakten i Hamar. Men denne saken handler om mer enn arbeidsrett. På den ene siden handler den om pasienthensyn. På den andre siden handler den om retten til selvbestemmelse og kroppslig autonomi.

Hvis sykepleieren vinner fram i tingretten, kan det sette spørsmålstegn ved lovligheten av diverse smitteverntiltak som ble pålagt arbeidstagere under pandemien.

Rettsal nummer to, der dommere, advokater og saksøker sitter, er allerede full. Tilskuerne må ta til takke med å følge saken på storskjerm fra salen ved siden av. Også her er det lite plass. Folk står opp mot veggene, noen sitter på gulvet. Andre våger seg helt bakerst i lokalet og plasserer seg selv i dommernes majestetiske stoler.


Støttespillere og tilhørere fyller opp en hel rettssal til randen, for å følge med på det som foregår der inne hvor dommere, saksøker og advokater sitter. Foto: Christian Borlaug 

Flere i publikum tar notater og filmer. Frem til det første vitnet tar ordet er det kun lyden av strikkepinner som fyller salen. Stillheten er nesten øredøvende. Men den varer ikke lenge. De mange tilskuerne som er samlet for å følge rettssaken legger ikke skjul på de følelsesladde reaksjonene sine når folk inntar vitneboksen.

– Vi har fått beskjed av Iris om å ikke le, rope eller applaudere. Hun blir nervøs av det, formaner en kvinne til støttespillerne i salen.  

– Dette er en rettssak! Ikke en fotballkamp, skyter en annen inn. 

En kvinne helt foran i rommet bryter ut i latter. Noen ser med store øyne på kvinnen som gir beskjeden. Det er tydelig at de har latt seg rive med. Stemningen føles elektrisk. 

Presset situasjon 

Sykepleier Iris Frohe mener kommunen brøt loven i desember 2021, da hun ikke fikk fornyet sitt 50 prosents vikariat og ble oppsagt fra sin faste 23,3 prosents stilling. 

Legevakten ga henne sparken på bakgrunn av at hun nektet å hurtigteste seg to ganger i uken. Det var kun uvaksinerte og de som hadde færre enn tre vaksinedoser som ble pålagt dette. Frohe forklarte i retten at det kun var problematisk for henne å teste seg når hun var symptomfri, og at hun fulgte de andre smitteverntiltakene de hadde på arbeidsplassen. 

At det kun var uvaksinerte og delvis vaksinerte ansatte som ble pålagt dette mener Frohe var forskjellsbehandling.

På et tidspunkt i arbeidsforhandlingene ble det også snakk om å forflytte henne fra sin stilling som sykepleier på legevakten til en med mindre pasientkontakt – blant annet som vaksinatør. Frohe, på bakgrunn av sitt standpunkt til vaksinen, mener at dette ikke var et reelt tilbud om ny stilling.

I retten viste kommunen til et brev fra Helsedirektoratet sendt ut i november 2021. Brevet åpnet for særskilte smitteverntiltak for uvaksinerte. Hamar kommune sier at de kunne kreve selvtesting av ansatte på bakgrunn av dette. Det ble beskrevet som en “lovpålagt oppfordring”.

Kommunen sier at hensynet til sårbare pasientgrupper og forhindring av smitte mellom ansatte var en av grunnene til at de innførte tiltaket på legevakten. 

Over 800 mennesker donerte til spleis 

Ifølge det alternative nettstedet Hemali ble det donert hele 234 240 kroner til Frohes sak for å dekke rettsutgifter. Dette via en SPLEIS opprettet av organisasjonen Norsk Hjelpefond. På Norsk Hjelpefond sine nettsider står det at de er en organisasjon som ‘’yter bistand til de som utsettes for lovbrudd og overgrep som en konsekvens av smitteverntiltak’’. 

Rune Hansen i Norsk Hjelpefond synes det er fantastisk at så mange har donert.

– Det viser at folk er engasjerte, og det var en av de tingene som engasjerte meg, sier han.

Han var på plass i tingretten i Hamar for å følge rettsaken og vise sin støtte til saksøker Iris Frohe. 

– Jeg synes det har vært en ryddig prosess, med spennende, interessante vitner og vitneforklaringer. Dette er den andre rettsaken jeg har vært med på i mitt liv. Og det er klart det er dramatisk, og dramatisk for Iris, fortsetter han. 


En prinsipielt viktig rettssak pågår i ærverdige Østre Innlandet Tingrett på Hamar. Foto: Christian Borlaug

Oppsiktsvekkende vitneutsagn  

På vitnelisten for saksøkeren står blant annet den omdiskuterte, sveitsiske forskeren Dr. Astrid Stuckelberger som deltar i rettsaken via Teams fra Geneve. Stuckelberger har vært forsker og underviser i 25 år ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Genève og Lausanne, jobbet med WHO og har 180 publikasjoner for blant annet FN og EU. 

I retten kommer hun med flere usedvanlige påstander. Hun hevder blant annet at pandemien ikke kan klassifiseres som en pandemi. At vaksinerte er mer smittefarlige enn uvaksinerte og at hundretusenvis har dødd som en følge av mRNA-teknologien benyttet av blant annet Pfizer.

Rune Hansens stemme livner til når han forteller om inntrykkene fra rettssakens andre dag. Stemmen er breddfull av følelser.

– Det var dramatisk da Torkel Snellingen forklarte seg, sier han.

Lege Torkel Snellingen er doktor i medisin, og har vært førsteamanuensis og avdeligsleder i klinisk medisin på universitetet Tromsø.

Snellingen er kalt inn som sakkyndig vitne av saksøkersiden og holder en kraftsalve av et innlegg. Der hevder også han at koronapandemien ikke kan kalles en pandemi og begrunner dette blant annet med dødstallene i 2020. Han hevder også at PCR-testen er uegnet for å påvise koronasmitte og at vaksineteknologien brukt i forbindelse med covid-19 er helseskadelig. 

– De ordene han brukte … Det var sterkt å høre på det han hadde å si. At Snellingen beskrev koronahåndteringen som uetisk, det gjorde sterkt inntrykk, fortsetter Hansen.

Et sentralt poeng som Snellingen fremmer i rettssalen er at en uvaksinert sykepleier angivelig ikke er mer skadelig enn en vaksinert sykepleier.

Etter Snellingens vitnemål bryter tilskuerne ut i full applaus. Stemningen blant støttespillerne er igjen elektrisk på dette tidspunktet. Det er tydelig at vitnemålet til Snellingen beveger menneskene i rommet. 

– Dette var en slam dunk for Iris, sier en tilhører. 

Setter pris på støtten 

Til Hamar Arbeiderblad sier Iris Frohe at hun er glad for støtten hun har fått.

– Mange er nok her på grunn av engasjement for saken. Mange her har blitt behandlet slik jeg har blitt behandlet – og verre enn det, for jeg har ikke blitt behandlet veldig dårlig direkte av daglig leder og kollegaer.

– Dette har vært en ren og ryddig sak som kanskje er en grunn til å ta saken videre, for det er vanskelig for dem som har blitt mobbet, sier hun.


Rettsmøte pågår står det på døren inn til rettssalen. Det var en viktig, og til tider livlig, rettsforhandling i Hamar Tinghus denne dagen. Foto: Christian Borlaug.

 

Prinsipiell sak 

I forkant av rettsaken uttaler Frohes advokat Barbro Paulsen til hemali.no at saken er av prinsipiell karakter.

– Saken er prinsipiell for å avklare om offentlige myndigheter kan pålegge ansatte, herunder autorisert helsepersonell i helsetjenesten, medisinsk behandling. 

Advokat Paulsen vektlegger dette igjen i sin avsluttende prosedyre. 

I kommunens avsluttende prosedyre sier advokat Mette Braathen at oppsigelsen kom som en konsekvens av at uvaksinerte Frohe nektet å etterkomme arbeidsgivers instruks.

– Denne saken handler ikke om hvorvidt covid-vaksinen var effektiv eller om den hadde bivirkninger. Saken handler om hvorvidt Hamar kommune kunne legge til grunn retningslinjer og faglige vurderinger fra Helsedirektoratet ved innføring av kontrolltiltak etter arbeidsmiljøloven, sier Braathen. 

– Hamar kommune har i denne saken vektlagt hensynet til sårbare pasienter og pasientsikkerhet og mulighet for videresmitte til kollegaer på legevakten tyngre enn belastningen det er å teste seg med enkle selvtester to ganger i uken, sier Braathen.  

Hun la ned påstand om at kommunen frikjennes for erstatning og at Hamar kommune tilkjennes saksomkostningene. 

Iris Frohe ønsker ikke jobben tilbake, men fremmer et erstatningskrav på 479 816 kroner i tillegg til saksomkostninger og oppreising etter rettens skjønn. 

Domsavsigelse er ventet om under fire uker.  

Rettsakens andre dag går mot slutten. En rettsbetjent snakker med en kollega. Han bemerker at han aldri før har opplevd et slikt engasjement rundt en rettsak i den lille byen.  

– Jeg tror saken går hele veien til Høyesterett, sier han. 

Det gjenstår å se.