Over 8 av 10 trives på skolen, men elever som opplever mobbing øker på alle trinn. Illustrasjonsfoto: Malin Vindheim

Bekymringsfulle tall fra elevundersøkelsen

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø, likevel rapporterer flere enn før om mobbing.
Fredag, 20 januar, 2023 - 14:50

Fredag morgen offentliggjorde Utdanningsdirektoratet resultatene fra årets elevundersøkelse. 460 000 elever har svart på undersøkelsen, og resultatet viser at antallet som opplever mobbing øker på alle trinn.

I Norge er det lovfestet at det er nulltoleranse for mobbing, likevel øker antallet mobbesaker.

I en pressemelding på regjeringens nettside sier kunnskapsminister Tonje Brenna at tallene er alvorlige. 

– Barna våre må ha det bra og være trygge for å lære. Min klare beskjed til alle som jobber med barn i våre skoler er at de må gå inn i tallene og diskutere hvordan man kan jobbe med et godt og trygt skolemiljø på sin skole. Elevene har krav på et trygt skolemiljø, sier hun i pressemeldingen.

Undervisning om forebygging

Thomas Eri er førsteamanuensis ved OsloMet på fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Han er emneansvarlig i pedagogikk for lærerutdanningen første til sjuende klasse. I pedagogikk skal studentene lære seg å tilnærme seg forskjellige typer mennesker, og bli rustet til å være gode voksne rollermodeller for barna de skal undervise. Og gode lærere er viktig for et trygt skolemiljø, sier kunnskapsminister Brenna. 

– Psykososialt læringsmiljø er et viktig tema i pedagogikken. Studentene jobber med caser for å forstå mobbing som fenomen. De skal lære å utvikle det pedagogiske blikket, og gjenkjenne mobbing, sier Eri.

Eri mener resultatene fra elevundersøkelsen peker på et samfunnsproblem, men at lærere også har et viktig ansvar.

– Vi jobber mye med hvordan man kan forhindre usunne læringsmiljø. Det er viktig å bevisstgjøre at man ikke står alene som lærer. Du har et helt ressursteam du kan koble deg på, og det er ikke meningen at en enkelt lærer skal stå alene i en mobbesak, sier Eri.

Lærerstudentene må også har god kunnskap om lovverket, spesielt opplæringslovens paragraf 9 A-4 om trygt og godt psykosoialt skolemiljø. 

Den innebærer at en lærer har plikt til å følge med og gripe inn i situasjoner. De har plikt til å varsle, undersøke og iverksette tiltak dersom mobbing eller problematiske konflikter oppdages.

– Lærere har en plikt til å følge opplæringsloven, sier Eri.

Ikke bare mobbing blant elevene

Resultatene viser at flere elever opplever å bli mobbet av lærere.


Bettina Mork-Trondal mener det er viktig å samarbeide i team for å forebygge mobbing på skolen. Foto: Andrea Evjen

Bettina Mork-Trondal går 4. året på lærerutdanningen ved OsloMet. Hun tror at en av grunnene til at folk opplever å bli mobbet av lærere, er at lærere ikke kjenner elevene godt nok.

– Alle barn er forskjellige. Det finnes mange lærere som bruker spøk og humor i undervisningen. Det er ikke alle som forstår det, og det kan bli oppfattet som hånlig og spydig atferd, hvis ikke humoren skinner i gjennom, sier Mork-Trondal.

Mork-Trondal forteller at de får opplæring i hvordan man skal tilnærme seg og betrygge ulike barn.

– Vi har for eksempel brukt et simuleringsverktøy på nett, der vi øver oss på å tilnærme oss elever i ulike situasjoner. Alle barn er jo forskjellige, så det er en fin måte å øve på hvordan man kan uttrykke seg og tilnærme seg ulike barn, sier Mork-Trondal.

Cecilie Pedersen underviser i pedagogikk på masternivå for studenter som går grunnskolelærerutdanningen 5-10. klasse på OsloMet. Hun tror det finnes flere eksempler på hvordan lærere mobber elevene.

– Lærere kan gå i fellen av ironi. De er kanskje ikke så morsomme likevel, også stikker det uansett, sier hun.

Pedersen mener også at hvordan læreren snakker til elevene kan sette standarden for hva som er akseptabelt blant elevene.

– Det kan være ting som blir tatt opp i plenum, men som burde blitt tatt opp individuelt med eleven. Snakker læreren nedsettende til en elev, så sier hun eller han implisitt at det er greit å snakke sånn.