Illustasjonsbilde: Mattilsynet fant flere regelbrudd i behandlingen av syke og skadde griser på norske gårder. Foto: Arkiv

Flere regelbrudd i svinebransjen

Mattilsynet fant flere svinebesetninger med dårlig behandling av syke og skadde dyr.
Tirsdag, 17 januar, 2023 - 14:34

En av fire svinebesetninger bryter reglene for behandling av skadde og syke dyr, skriver NRK. Mattilsynet gjorde disse funnene da de dro på uanmeldt tilsyn til 582 gårder. 

Store variasjoner

Mattilsynet fortalte NRK om stor variasjon i hvordan grisene har det på Norske gårder. I rapporten sin skrev de:

«Vi har sett at mange svineprodusenter driver bra, med få eller ingen regelbrudd. Noen driver godt over kravene. Andre svineprodusenter driver imidlertid veldig dårlig, med mange og/eller alvorlige regelbrudd.»

Må forbedres eller avvikles

Mattilsynet dekket hele landet i kampanjen sin. De fant flest av de verste tilfellene på sør-og vestlandet. Her fant mattilsynet flest besetninger med mange regelbrudd og størst andel tilfeller av dårlig behandling av syke og skadde griser. Svineholdene med dårligst forhold må avvikles dersom de ikke klarer å få en varig forbedring.

 

Emneord: