90 år gamle Odd Grann lagde Facebook-side og underskriftskampanje da han fikk vite om NRKs kutt i de eldres radiokanal P1+. Foto: Ingvild Karijord

Føler seg diskriminert av NRK-kutt

Eldre reagerer på NRKs avgjørelse om stort kutt i radiokanalen for deres aldersgruppe, P1+.
Torsdag, 19 januar, 2023 - 13:58

– Jeg kaller det en rasering av P1+, sier Odd Grann (90) om avgjørelsen til NRK om å redusere radiokanalens budsjett.

Tusenvis av mennesker har nå blitt med i Granns Facebook-gruppe «JA TIL ELDRE!» hvor flere hundre også har signert underskriftskampanjen «Redd innholdet i Nrk P1+, det haster!».

Alderisme

– Alderisme handler om å lage stereotypier og stakkarsliggjøre alle i en bestemt aldersgruppe. Det er diskriminering, og det er ikke lov i norsk lov, sier Grann som mener kutt i P1+ er et eksempel på dette.

90-åringen har vært radiolytter i snart åtti år, og har hørt på P1+ siden den ble etablert for snart ti år siden. Han mener et så stort kutt i NRKs eneste kanal for eldre er et tydelig eksempel på alderisme.

– I NRK-plakaten står det at tilbudet skal være tilgjengelig for hele befolkningen, og gjennom å svekke tilbudet til eldre så bryter de sin egen regel, sier han.


Over fire tusen har så langt likt Odd Granns Facebook-side “JA TIL ELDRE!”. Foto: Ingvild Karijord

Grann er vant til å stå opp for det han mener, og tror at om man gjør det på en skikkelig måte, vil folk lytte.

– Om ti år er det flere folk over 65 enn det er folk under tjue i Norge. Jeg syns det er viktig å lytte til erfarne folk, for folk på min alder har vært der de yngre har vært, mens de yngre har ikke vært der de har vært. Det man får av det er erfaring, sier 90-åringen.

– Med sånne besparelser blir alle berørt

Bjørn Tore Grøtte, radiosjef i NRK, sier at NRK til sammen skal kutte over 300 millioner i 2023. Dette er på grunn av at økningen av NRK-støtten i det nye statsbudsjettet ikke kompenserer med den økte lønns- og prisveksten i samfunnet.

– Med sånne besparelser blir alle berørt. Vi skal sette oss ned, tegne opp kanalen på nytt og se hva vi klarer med det vi har. Lyttergruppa er superviktig for oss, og NRK P1+ skal fortsatt være en kanal med mye godt innhold, sier radiosjefen som understreker at kuttene ikke har noe å gjøre med at NRK kjøper rettighetene til OL fra 2026.


– NRK P1+ skal fortsatt være en kanal med mye godt innhold, sier radiosjef i Nrk Bjørn Tore Grøtte. Foto: Ingvild Karijord

I dag bruker hele 98 prosent av folk over 67 år noe av det NRK tilbyr. De eldre er en viktig målgruppe for statskanalen, men flere i Facebook-gruppa til Grann skriver om hvordan de føler statskanalen diskriminerer eldre og prioriterer yngre publikum.

– Det er nok riktig at NRK i en del sammenhenger har snakket mye om utfordringer med å nå yngre brukere, men NRK er for alle. Det er viktig for oss at alle skal kunne finne noe som passer dem, svarer Grøtte.

Han understreker at selv om det på noen tidspunkt vil bli mer musikk på kanalen, vil det også fortsette å være prating og gjestebesøk.

– Engasjement og bankende hjerter er helt supert. Jeg tror og håper vi klarer å gi et tilbud folk blir fornøyd med, avslutter radiosjefen.

Emneord: