Ifølge klimaforskere smelter Grønlands isbreer og isplater raskere enn tidligere år. Illustrasjonsfoto: WhatsAllThisThen (CC-BY-NC-ND 2.0 Flickr)

Grønland blir varmere

Ifølge nye målinger av kjerneis på Grønland har temperaturen steget en og en halv grad i gjennomsnitt, i forhold til gjennomsnittstemperaturen for forrige århundre. Dette er det varmeste målt på tusen år.
Torsdag, 19 januar, 2023 - 16:01

For første gang har forskere funnet klare tegn på temperaturøkning i prøver av kjerneis fra nordøstsiden av Grønland, melder AP. Prøvene ble boret opp i 2011 og har tatt flere år å analysere. Funnene viser en brå temperaturøkning sammenliknet med prøver som ble hentet i 1995, ifølge en studie publisert onsdag i tidsskriftet Nature. 

Prøvene fra 1995 og tidligere har ikke vist tydelige tegn på global oppvarming, sammenlignet med resten av verden. 

– Vi ser stigende temperaturer fra 1990-tallet fram til 2011, sier hovedforfatter av studien Maria Hoerhold. Hun er tilknyttet Alfred Wegener-instituttet i Tyskland som glasiolog.

– Vi har nå klare tegn på global oppvarming, konstaterer hun.

Emneord: 
Tags: