Etter invitasjon fra Klima– og miljødepartementet har kommunesektorens organisasjon KS takket ja til et samarbeid om å følge opp den globale naturavtalen i Norge. Foto: Emma Juul Vraa.

Inngår samarbeid for naturen

Kommunene og Klima- og miljødepartementet går sammen om å følge opp global naturavtale.
Tirsdag, 17 januar, 2023 - 11:34

Ifølge regjeringen.no skal et samarbeid mellom kommunesektorens organisasjon KS og Klima- og miljødepartementet sikre oppfølgning av det nye globale rammeverket for natur, som ble vedtatt før jul. 

Det er opp til de enkelte land å følge opp på avtalen nasjonalt, og siden kommunene forvalter en stor del av naturen i Norge, spiller de en vesentlig rolle for å sikre bærekraftig planlegging. Dette er også grunnlaget for et samarbeid mellom partene.

 – Vi jobber nå med å avklare hvordan den nasjonale oppfølgingen skal være. I det arbeidet vil vi samarbeide tett med landets kommuner og fylkeskommuner gjennom KS. Når alle drar i samme retning, oppnår vi best resultater, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen er positiv til samarbeidet.

 – Vi vil gjerne bidra til å utforske handlingsrommet og til å finne mål og virkemidler sammen med staten. For oss er det vesentlig at arbeidet gjennomføres med respekt for lokaldemokratiet og de vanskelige avveiningene som foregår i landets kommuner og fylkeskommuner for bruk og vern av arealer.

 

Emneord: