Av de to mennene på søkerlisten har kun en av dem relevant erfaring, ifølge Politiforum. Foto: Christian Fjelde Delgado Lima

Kun to vil bli assisterende politidirektør

Nåværende assisterende politidirektør Håkon Skulstad og en 24 år gammel vekter fra Stord er de eneste søkerne til stillingen.
Mandag, 16 januar, 2023 - 15:18

Politiet offentliggjorde i dag søkerlisten på stillingen som assisterende politidirektør. Kun to navn stod på denne listen, nåværende innehaver av stillingen, Håkon Skulstad (59), og den 24 år gamle vekteren Robin Sommer fra Stord. Dette melder Politiforum. Sommer omtales ikke av Politiforum som en reell motkandidat . Det virker dermed som om Skulstad vil fortsette i sin stilling i seks år til. 

Håkon Skulstad ble utnevnt i statsråd 17.februar 2017. Også den gangen var det mangel på motkandidater. Skulstad gikk ut fra Politiskolen i 1986, og er cand. jur av 1993. Han er tidligere rektor ved Politihøgskolen, politimester i Øst-Finnmark politidistrikt, avdelingsdirektør i Justisdepartementets politiavdeling, politimester i Politidirektoratet, konstituert førstestatsadvokat i Økokrim og assistterende sjef i Kripos. Han har han også vært fungerende politidirektør fra november 2018 til 1.april 2019. 

 

Emneord: 
Tags: