Justisminister Emilie Enger Mehl omtalte de nye tallene som triste. Foto: Rune Kongsro (CC BY-ND 2.0) Flickr

– Alvorlige og viktige funn i ny rapport

En av fem kvinner rapporterer å ha blitt voldtatt minst én gang, ifølge ny rapport.
Tirsdag, 28 februar, 2023 - 11:32

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) la tirsdag frem en ny rapport om vold og voldtekter i Norge. De nye tallene var høyere enn forventet. 

— Våre hovedfunn er både viktige og alvorlige. Vi ser at vold rammer menn og kvinner noe ulikt, sa prosjektleder Maria-Theresa Grønning Dale under tirsdagens pressekonferansen. 

Dobbelt så mange voldtekter

Det er ni år siden den forrige omfangsstudien om vold og voldtekt ble lansert. En av de tydeligste forskjellene siden den gang, er at tallene for rapporterte voldtekter av kvinner mellom 18 og 29 år har doblet seg. 

— Et tydelig funn i begge studiene er at voldsforekomsten, den er høy. En av fem kvinner i Norge rapporterer å ha blitt voldtatt minst én gang, sier Dale.

Ifølge rapporten, har kvinner høyere voldsbyrde enn menn. Det betyr at de er mer utsatt for gjentatt vold og flere typer vold.

Menn er mer utsatt for enkelttilfeller av alvorlig fysisk vold, men studien viser også at det er flest menn som utøver alvorlig fysisk vold. 

Bekymringsfullt

— Hver eneste voldtekt, hvert slag, hver trussel, hvert eneste offer er et offer for mye. Her må vi trappe opp innsatsen på mange plan, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl da hun mottok rapporten tirsdag morgen. 

Hun synes det er bekymgringsfullt og vondt å høre at tallene for vold har økt siden 2014. 

— At NKVTS konkluderer med at vold og overgrep er nokså vanlig i Norge er forståelig, men også trist, sier justisministeren. 

Ifølge rapporten var kun en av ti til behandling etter voldtekt, og under halvparten forteller at det har snakket med helsepersonell i løpet av livet. Mehl trekker frem at det er viktig å lære mer om årsakene til at voldtekt skjer, og hvorfor det er så få som anmelder. 

— De som betaler den høyeste prisen er voldsofrene selv. Det er en høy menneskelig kostnad som kan vare et helt liv. 

Jobber med opptrappingsplan

Justisministeren sier at kampen mot vold og overgrep høyt prioritert av regjeringen. Nå jobber de med en opptrappingsplan om vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. 

— Vi jobber også parallelt med andre tiltak for å styrke innsatsen på dette området. Det er nå ti dager siden vi satte ned et utvalg som skal utrede problemstillinger knyttet til voldtekt, sier justisministeren. 

Hun avslutter med å si at omfangsundersøkelsen gir regjeringen veldig viktig kunnskap i hvordan de skal jobbe videre med enda flere tiltak på dette området.

— Kampen er ikke over, sier hun. 

 

 

 

 

 

 

 

Emneord: 
Tags: