Stortingsrepresentant Seher Aydaer frykter budsjettkuttene i det offentlige helsevesenet, vil føre til at stadig flere søker seg til det private. Foto: Helgelandssykehuset HF Flickr (CC BY-NC-ND 2.0).

Eksplosiv vekst i privat helsetjeneste

Antall helseklinikker er mer enn doblet siden 2009. Nå frykter Rødt amerikanske tilstander i norsk helsevesen.
Tirsdag, 28 februar, 2023 - 10:45

Tall fra Stortinget viser at det var seks private sykehus i Norge. I 2021 var det 42. Det melder Dagbladet.

-Vi har hatt en eksplosiv vekst i kommeriselle helsetjenester, og sånn kan vi ikke ha det. Vi må ta tilbake kontrollen over helsevesenet, sier helsepolitisk talsperson i Rødt Seher Aydar til Dagbladet.   

-Vi må ha et helsevesen der folk som trenger helsehjelp får det, når de trenger det. Et som ikke skiller mellom folk basert på hvor mye de har på konto. Det er ikke en drømmeverden, det er sånn en velferdsstat skal fungere, sier hun videre.

I tilegg til å bedre kårene i det offentlige, mener hun at noe må gjøres med antall private aktører for å unngå en ytterligere flukt av helsepersonell i den offentlige helsetjenesen. 

Nå fremmer Rødt forslag i Stortinget om at private helseinstitusjoner og tjenester innen spesialhelsetjenesten, som ønsker å etablere seg, må søke om godkjenning. Her mener de pasientsikkerhet, beredskap og samfunnsikkerhet må bli vurdert, og at avslag kan gis dersom etableringen anses for å true tilgangen på helsepersonell for de offentlige helsetjenestene.

Emneord: 
Tags: