Lenker seg for Lågen

Regjeringen har nå sagt ja til utbygging av ny E6 gjennom vernet natur. Reaksjonene fra miljøaktivister er kraftige.
Fredag, 17 februar, 2023 - 11:16

Lågendelta naturreservat

  • Formålet med fredningen er å bevare et viktig og spesielt våtmarksområde i sin naturlige tilstand med vegetasjon og dyreliv.

Kilde: Lovdata

I april 2022 ga Statsforvalteren i Innlandet grønt lys til arbeidet med ny E6 mellom Øyer og Moelv. Utbyggingen av veien gjennom Lågendelta naturreservat ble stanset av Miljødirektoratet i desember 2022. De mente kravene for å gjøre unntak fra vernevedtaket ikke var oppfylt. De eneste som kunne endre vedtaket var regjeringen.

Og fredag gjorde regjeringen det. De sa ja til utbyttingen av ny E6 gjennom Naturreservatet.

– Vi har grått og vært sinte i hele dag, forteller Mari Qviller. Hun er fagsjef for natur i Natur og Ungdom, som i forkant av fredagens statsråd viste sin protest mot veiutbyggingen. 

De mener klima-og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) har sviktet naturen, og er villige til å bryte loven for å stanse utbyggingen. 

Nye Veier mener at de sammen med Statsforvalteren i Innlandet fylkeskommune og Lillehammer kommune har kommet frem til den mest skånsomme løsningen. 

–  På strekningen forbi Lillehammer gjenbrukes store deler av E6 sør for byen. Videre skal veien inn i en fire kilometer lang tunnel som er bra for å minimere arealbeslaget, sier Espen Almlid, utbyggingsdirektør i Nye Veier.