Koranen er den helligste boken i Islam. Foto: Sahinakif/Flickr

Advarer mot koranbrenning

Tidligere har koranbrenning ikke mottatt reaksjon fra det norske politiet. Nå snur PST og advarer mot koranbrenning i frykt for økt terrorfare.
Onsdag, 8 februar, 2023 - 15:27

Koranbrenning har skjedd ved flere anledninger under demonstrasjoner mot religionen islam. Dette er ifølge norsk lov ikke ulovlig, og politiet har tillatt det. Nå snur politiet og mener koranbrenning kan bidra til å øke terrorrisikoen i Norge.

– Vi ser at slik situasjonen er nå, vurderer vi brenning av koranen som noe som kan føre til at Norge blir mer aktuell som et målbilde for ekstreme islamister. Da er det riktig av oss å fortelle om trusselbildet sånn vi ser det, sier assisterende sjef i PST Hedvig Moe til NRK.

Demonstrasjon avlyst

Fredag 3. februar hadde organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) søkt om tillatelse til å ha demonstrasjon utenfor den tyrkiske ambassaden i Oslo. Søknaden endte med avslag fra politiet, melder NRK

PST viser ikke til en konkret trussel, men advarer nå mot å brenne koranen, i frykt for hvilke signaler dette kan sende til ekstreme islamister.

Ikke et forbud

– Hva et politidistrikt skal gjøre blir deres vurdering og avgjørelse. Vår jobb er å fortelle og vise hvordan trusselvurdering er. Den brede vurderingen tar de på en veldig god måte selv. I våre trusselvurderinger er det aldri slik at vi anbefaler direkte dersom et arrangement skal avlyses, gjennomføres eller flyttes. Det er deres beslutning, sier Moe til NRK.