PFU: På onsdag ble klagen mot Dagens Næringsliv behandlet i Pressens Faglige Utvalg. Foto: Skjermbilde

Milliardær tapte for Dagens Næringsliv

Dagens Næringsliv har ikke brutt god presseskikk. Det konkluderte Pressens Faglige Utvalg (PFU) med i onsdagens møte.
Onsdag, 1 mars, 2023 - 12:17

– Dagens Næringsliv balanserer på en knivseng, men faller ikke ned på feil side, sier utvalgsmedlem Gunnar Kagge i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

DN har blitt klaget inn til PFU av investor og milliardær Espen Aubert, etter at de publiserte sakene “Milliardæren og de ulovlige lånene” og  «Låner ut i gråmarkedet – har selv lån fra seks banker».

Begge sakene har et kornete bilde av omtalte i saken, Espen Aubert, på vei inn i kontorlokalene sine i Oslo.

Klager er Aubert og hans Daimyo-selskaper. Både tittel- og bildebruk er noe Aubert reagerer på i klagen til PFU. Han peker også på at DN ikke har vist saklighet og omtanke og mener kravet om kildekritikk og opplysningskontroll ikke er oppfyllt.

Dagens Næringsliv publiserte en tredje sak samme uke som ikke er klaget inn. Der kom det frem at advokat Richard Sjøqvist mener «Finanstilsynets vedtak mot milliardær Espen Auberts lån i gråmarkedet bygger på en utilsiktet feil i lovverket».

Presseetisk innenfor

– Jeg syns de har oppfylt kravene i de innklagede paragrafene, sier utvalgsmedlem Gunnar Kagge.

Utvalgsmedlem Øyvind Kvalnes er uenig med Gunnar Kagge.

– Det er godt innenfor presse-etisk. Det er en kompleks sak med mange momenter de skal ta hensyn til, og jeg synes DN håndterer det på en god måte så jeg støtter uttalelsen, sier Kvalnes.

Stein Bjøntegård mener DN driver viktig journalistikk. Han mener det er viktig å få innsyn i et ellers lite transeperent marked.

 – DN har etter min mening gjort en omfattende og grundig jobb i denne saken, sier Bjøntegård.

DN mener selv at publiseringene er nøkterne og faktabaserte, og avviser at det er brudd på god presseskikk. Avisen mener at artikklene er i tråd med pressens samfunnsrolle. Etter DNs syn er det av «stor samfunnsmessig betydning å ettergå den uregulerte delen av lånemarkedet».

Har forståelse for klageren

Utvalget diskuterte videre punkt 4.4 om dekning for tittelen og ingressen. 

– Førstesiden slår veldig hardt. Det er en skarpt vinklet sak som åpner for å tolke at han på et vis klarer å få tilgang på penger via disse gråmarkedslånene. Det er en kobling der som ikke er helt eksplisitt, men som er ganske nærliggende å konkludere med på egenhånd, sier Nina Fjeldheim.

Flere av medlemme i utvalget var enige om at sakene er hardt vinklet og forstår at klager reagerer.

– Vi problematiseter det med tittel og ingress, men det er likevel innenfor det presse-etiske akseptable, sier PFU-leder Anne Weider Aasen.

Emneord: 
Tags: