Norge på verdenstoppen i arbeid

Nesten ingen land i verden har så mange i jobb som Norge, men noen faller likevel utenfor. Mange kommer seg tilbake til arbeidslivet, gjennom tilbudet til Fontenehuset.
Fredag, 17 februar, 2023 - 17:33

Norge er på verdenstoppen i sysselsetting, ifølge ny statistikk fra SSB. Over åtti prosent av arbeidskraften mellom 20 og 64 år er i jobb. Et av tiltakene som hjelper dem som står utenfor arbeidslivet er Fontenehuset. Her kan folk som har, eller har hatt, problemer som gjør at de sliter med å jobbe, få ta del i et arbeidsfellesskap. Vi har møtt en av dem, Sebastian Ebrahimian.

Emneord: