NRK er ikke kjent med de økonomiske rammene i pakken som snart legges fram, men det er klart at det vil bli lagt mer penger inn i strømstøtten. Foto: Line Hårklau

Legger om strømstøtten

Ifølge kilder til NRK, vil regjeringen endre strømstøtten. Det skal nå bli endret til at du og jeg skal bli kompensert for den strømprisen vi faktisk betaler, time for time.
Onsdag, 15 februar, 2023 - 11:59

Bare detaljer gjenstår før regjeringen kan legge fram endringer i strømstøtten. Endringene blir etter planen lagt fram senere denne uken.

Planen legges fram senere denne uken

NRK skal ha snakket med flere kilder med innsikt i regjeringens arbeid, og her er de viktigste konklusjonene etter deres oppfatning:

- I dag blir forbrukerne kompensert på grunnlag av en månedlig gjennomsnittspris. Nå blir det en kompensasjon time for time.

- Det blir ikke innført en makspris på strøm.

- Regjeringen foreslår heller ikke å endre innslagspunktene i støtteordningen. I dag gis det støtte når strømprisen går over 70 øre per kilowattime, 90 prosent i vintermånedene og 80 prosent resten av året. Moms kommer i tillegg.

- Ordningen for bedriftene styrkes, slik at flere skal kunne få støtte. Men hovedgrepet med fastprisavtaler for å gi bedriftene mer forutsigbarhet, ligger fast.

Positive og negative sider

Hensikten er at folk skal komme bedre ut av ordningen rent økonomisk, ifølge NRKs opplysninger.

Et argument NRK trekker fram mot å legge om på denne måten, har vært at det vil kunne ta inntil et halvt år å få en slik ordning på plass.