STOR PÅGANG: Pågangen hos forvaringsanstalten på Ila er stor, og køene blir lengre. Illustrasjonsfoto: Flickr/SQ

Over 30 i køen hos forvaringsanstalten på Ila

På Ringerike fengsel er de lange køene for å få plass hos forvaringsanstalten utfordrende for de innsatte, melder TV2.
Torsdag, 9 februar, 2023 - 11:18

Kim (39) er én av de 31 i køen, og forteller til TV2 at han ikke får den rehabiliteringen han trenger.

— Hvis ikke jeg får den behandlingen jeg trenger, så blir jeg heller ikke rehabilitert på en bra måte, sier han.

Løsningen

TV2 kan bekrefte at det har kommet inn rundt 20 forvaringsdommer i året, de siste fem årene.

Til tross for dette, meddeler de at det kun finnes rundt 100 plasser, noe som fører til større problemer.

Assisterende direktør i Kriminalomsorgen, Jan-Erik Sandlie, forklarer at det kun finnes én løsning på utfordringen.

— Å bygge flere plasser, sier han til TV2.


ET BUDSJETTSPØRSMÅL: Jan-Erik Sandlie forteller til TV2 at bygningen av flere plasser er et budsjettspørsmål. Foto: Daniel DeNiazi (Flickr: CC BY-SA 2.0)

Ikke i år

Sandlie forteller at alt ligger til rette for bygningsprosjektet på Ila.

— Likevel er det et budsjettspørsmål, forklarer han.

Han kan til slutt bekrefte til TV2 at det ikke vil komme noen nye forvaringsplasser i år.