En ny lov for regnskapsførere tredde i kraft 1. januar 2023.

Profesjonaliserer regnskapsyrket

Kunder av regnskapsførere er i tryggere hender enn før. Bransjen profesjonaliseres nemlig av en ny lov.
Onsdag, 15 februar, 2023 - 11:58

1. januar ble det vedtatt en ny regnskapsførerlov som har vært svært ettertraktet av bransjen, ifølge Andre Marki. Marki jobber som forretningsutvikler i regnskapsdivisjonen i ECIT i Norge og er partner i ECIT Services. 

Loven har kommet med endringer i hvordan bransjen organiserer og utfører sitt arbeid, det er en ny tittel som heter statsautorisert regnskapsfører og det stilles nye krav til etterutdanning og praksis. 

Profesjonaliserer yrket

– Som regnskapsførere arbeider vi i et regulert yrke som har en viktig samfunnsøkonomisk betydning. Det er derfor nødvendig å ha reguleringer og rammer for hvordan regnskapsbransjen utøver sin praksis, forteller Marki. 


Andre Marki er svært positiv til loven som er med på å profesjonalisere bransjen. FOTO: Privat

Tidligere var det nemlig ikke så sterke krav som ble stilt for å bli regnskapsfører. Dette strammes nå inn, og man er nødt til å enten ha en bachelorgrad eller mastergrad innenfor økonomi, regnskap eller revisjon for å drive regnskap. 

Dette blir en større trygghet for kunder, og er med på å gi yrket en større tillit og å profesjonalisere bransjen. 

– Alt i alt styrker den nye regnskapsførerloven kundens leveranse ved at det er satt større krav til kvalitetssystem, tydeligere krav til relevant praksis i byrå etter endt utdanning, samt utøket og spissede krav til løpende etterutdanning, forteller Marki. 

Endrer loven studieløpet?

Anne Kari Ramboe Heimdal er universitetslektor på OsloMet innenfor finans og regnskap. Heimdal er, som Marki, også positiv til den nye loven, da en slik profesjonalisering av yrket sender bransjen i en mer seriøs retning. 

– Har den nye loven noe å si for studieløpet for økonomistudenter?

– De som går hos oss på OsloMet oppfyller alle kravene som ble satt 1. januar. Men det kan tenkes på sikt at det vil jobbes mer med innholdet av fagene, sier Heimdal. 

Det har tidligere vært snakk om at man er nødt til å ta en master for å bli regnskapsfører, men per nå, holder bachelor. Den nye regnskapsførerloven vil ikke gå noe utover studieløpet, men heller praksisen som kommer etter for å oppnå tittelen. 

– For studentene har det ikke så veldig mye å si. Det eneste som endres, er at de vil måtte gå fra to år i relevant praksis til tre for å få tittelen som statsautorisert regnskapsfører, avslutter Heimdal. 

Emneord: