Flere valgte å stå med ryggen til scenen da klima- og miljøminister Espen Barth Eide snakket. FOTO: Anna Trones

Tiårets viktigste nachspiel

Onsdag ettermiddag inviterte Verdens naturfond til Naturavtale-nachspiel for å diskutere en ny internasjonal naturavtale. 
Torsdag, 9 februar, 2023 - 10:54

Kulturhuset i Youngs gate var onsdag ettermiddag stappfull da WWF Verdens naturfond arrangerte en panelsamtale om den nye naturloven. Den globale naturloven ble vedtatt under FNs toppmøte i Montreal i Canada i desember 2022, med 196 parter.

I dagens panelsamtale ble det grundig gått igjennom hvordan naturloven skal fungere som tiårets viktigste naturavtale ifølge WWF.

 

Sjette masseutryddelse i historien 


Mathias Stang håper den nye naturavtalen blir en “game changer” og sikrer at vi får mer natur Foto: Anna Trones. 

En av de som hadde innlegg under arrangementet var Mathias Stang (31). Han er naturpolitisk rådgiver i WWF Verdens Naturfond, og sammen med Sverre Lundemo oppsummerte de det grunnleggende i den nye naturloven før panelsamtalen startet.

– Naturavtalen skal stanse naturtapet og gi oss mer natur innen 2030. Det går jo massivt nedover. Vi kaller det den sjette masseutryddelsen i verdenshistorien etter dinosaurene, sier Stang. 

Han forklarer hvordan verden er i en akutt naturkrise, og at naturen, slik vi kjenner den, er i ferd med å forsvinne.

Avtalen er ikke juridisk bindende, men er sterkt politisk bindende. Det vil si at det foreligger en forventning om at den skal følges opp i hvert enkelt land.

 

– 70 prosent forhåpningsfull

– Hvordan skal avtalen få virkning i Norge?

– Avtalens betydning avhenger av hvordan den skal implementeres i hvert land. Alle land er pliktige til å rapportere på framdrift og måloppnåelse. Nå er det er opp til Norge å følge opp avtalen og sørge at den får virkning. Regjeringen er i gang med å lage en egen naturplan - denne planen bør være på plass innen ett år.

Stang forklarer at grunnen til at avtalen er tiårets viktigste er fordi den nå skal gripe inn i alle samfunnets sektorer, blant annet finans, samferdsel og landbruk. Naturhensynet skal nå komme først. 

– Vi er avhengig av godene naturen gir oss, som mat, vann og ren luft. Vi har rett på det, derfor har staten plikt til å sikre oss dette. Derfor må vi sette naturen først.

Stang er fornøyd med den nye avtalen, og håper at den skal følges opp på en effektiv måte.

– Jeg er positiv, og jeg har stort håp på om at den nye avtalen skal gi resultater. Jeg er sånn 70 prosent forhåpningsfull til at det blir skikkelig bra, avslutter Stang med. 

 

– Vanskelig å tro avtalen blir oppfulgt


Gytis Blazevicius er spent på oppfølgingen av naturavtalen. Foto: Anna Trones. 

Gytis Blazevicius (22) var en av mange som kom for å høre på panelsamtalen. Han er nestleder i Natur og Ungdom og er spent på oppfølgingen av naturloven. 

– For oss i Natur og Ungdom er det viktig med ansvarliggjøring av Norge og det er litt derfor vi er her. Vi er her også for å høre på hva andre organisasjoner har å si om avtalen.

Er du positiv til den nye avtalen?

– Både og. Internasjonale avtaler er jo både bra og et sterkt virkemiddel, men det er også ofte noe svake, som for eksempel klimaavtalen hvor flere faktorer ikke er nevnt engang. Det er en flott avtale, men det er viktig at den følges opp.

Blazevicius synes avtalen lever opp til beskrivelsen «tiårets viktigste avtale». Han legger vekt på den positive utviklingen som avtalen har.

– Klima og miljø går hånd i hånd og dette legges mer vekt på i den nye avtalen, forklarer nestlederen i Natur og ungdom.

– Jeg vil si det er tiårets avtale hvis man tenker 2000-tallet, men det er vanskelig å tro på at den blir etterfulgt slik den burde bli, fortsetter han.