– Vi er oppgitt, sier Margaret Eggen, leder av BirdLife Sør-Gudbrandsdal. FOTO: Nye Veier

Vil bygge vei gjennom naturreservat

Miljødirektoratet har tidligere sagt nei til å gi dispensasjon til utbygging av E6 gjennom Lågendeltaet. Nå ber Klima- og miljødepartementet Miljødirektoratet om å endre grensene for verneområdet, for å kunne gjennomføre utbyggingen.
Fredag, 10 februar, 2023 - 13:40

Dette skriver regjeringen i en pressemelding i dag. 

– Et område av naturreservatet som er viktig for fuglelivet får redusert belastning når vi flytter store deler av trafikken til tunell langs Lågen og krysser den ved et område med mindre fugl. I tillegg skal vi verne erstatningsareal og finne nye tiltak for å redusere de samlede miljøulempene med veiprosjektet, sier Klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Delte reaksjoner

“Menneskene raser som lemen i en retning der noen bestemmer uten å tenke på konsekvensene dette har for natur og miljø”

Dette sier leder for Sør-Gudbrandsdal lokallag av BirdLife Norge, Margaret Eggen. 

– Mennesket må begynne å tenke på balansen i naturen, ikke bare egen vinning, sier hun videre. 

Mener alternativet er verre

For Lillehammer Arbeiderparti er det en gledens dag. 

– Vi er veldig fornøyd. Valget sto mellom to vanskelige løsninger, den ene på østsiden og den andre på vestsiden. Av disse to løsningene er er denne best for folk, miljø og dyr, sier Ane Tosterud Holte i Lillehammer Arbeiderparti. 

Hun sier videre at det er tatt en riktig beslutning. Alternativet er mye verre.

– Vi er glade for at beslutningen er tatt, og mener man valgte den beste løsningen, sier Ane Tosterud Holte.

Tryggere vei

Samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård, sier i regjeringens pressemelding at veien vil bli tryggere og mer fremkommelig med det nye forslaget.

– Det vil bety mye for langtransporten mellom Oslo-Trondheim og Oslo-Nord-Vestlandet. Veien vil også bedre samfunnssikkerheten og beredskapen i regionen, sier han. 

Midt i en naturkrise

Aleksander Snarheim i Natur og Ungdom er ikke like fornøyd. Til Journalen uttaler han: 

– Alle forskerne er enige om at dette er veldig problematisk. Vi står midt i en naturkrise. Det er skummelt.