Ola Borten Moe om kompetansebehov i Norge. FOTO: Eva Marie Larsen Nøsen

Borten Moe: — Vi går tom for folk før vi går tom for penger

I dag la forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe (Sp), fram stortingsmeldingen som legger føring for regjeringens utdannings- og kompetansepolitikk de kommende årene.
Fredag, 24 mars, 2023 - 14:17

Statsråden stilte flere krav til universitetene.

Stor betydning for fremtidens Norge

— Dette er en melding som har stor betydning for fremtidens Norge. I denne meldingen hever vi blikket. Vi stiller de viktigste spørsmålene, nemlig hva slags kompetanse vi trenger i Norge i årene som kommer, lød det fra statsråd Borten Moe (Sp). 

Navnet på stortingsmeldingen var “Utsyn over kompetansebehovet i Norge, eller “Utsynsmeldingen”. 

— Utsyn handler om å se forbi det som er umiddelbart foran oss, og dermed få mer forståelse av verden rundt oss. Vi står midt i en krevende tid, med nok av utfordringer som må løses her og nå. Og nettopp i en sånn tid er det nødvendig å tvinge seg selv til å løfte blikket. Særlig nå må vi evne å tenke på det strategisk og langsiktig. 

Mangel på kompetanse

En rekke virksomheter sliter med å få tak i arbeidskraft med riktig kompetanse. Dette, samt at det i Norge blir færre mennesker i arbeidsfør alder grunnet eldrebølgen, er bakgrunnen for stortingsmeldingen. Målet til regjeringen er å bidra til høy sysselsetting og  dekke de viktigste behovene i samfunns- og arbeidslivet framover.

— Vi går tom for folk før vi går tom for penger, sier Borten Moe.

Han forteller at humankapitalen er vår viktigste ressurs og at det vi trenger er folk med riktig kompetanse.

— Vi har et stort omstillingsbehov, forteller han.

Fremtidens håp

I stortingsmeldingen ble det framlagt at sykepleiere, ingeniører, leger, realfags- og IT-utdannede er blant de som trengs mest.

Studentene Husna Janua, Jørgen Berntsen, Amne Al-Shoraier og Joachim Karlsen studerer noen av de mest ettertraktede studiene Borten Moe snakket om i stortingsmeldingen. 


F.V: Husna Janua, Jørgen Berntsen, Amne Al-Shoraier og Joachim Karlsen studerer noen av de mest ettertraktede studiene. FOTO: Eva Marie Larsen Nøsen

Husna Janua studerer til å bli byggingeniør og forteller at hun kjenner på nettopp det Borten Moe la fram i stortingsmeldingen.

— Vi er veldig ettertraktet i bransjen. Fremtiden ligger jo faktisk i våre hender. Så vi føler jo på et ansvar, sier hun.

Jørgen Berntsen studerer IT på OsloMet, og sier at den høye forespørselen merkes allerede før endt studie.

— Vi merker på presset fra bransjen for å få tak i folk. Vi blir jo plukket ut lenge før vi er ferdige, forteller han.

Krav til universitetene 

Borten Moe hadde i stortingsmeldingen klar tale til høyskolene og universitetene. Dette er blant punktene som ble nevnt:

Innstilling fra regjeringen til høyskoler og universiteter:

- Mer satsing på IKT

- Utdanning som bidrar til grønn omstilling

- Flere utdanningsplasser innen helse

- Satsing på produktive næringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stortingsmeldingen ble lagt fram på OsloMet, og det var universitetets rektor, Christen Krogh, som innledet framleggingen.

— Vi jobber hver eneste dag med tanke på hva vi skal gjøre av forskning, og hva vi skal gjøre av utdanning. OsloMet er et universitet som ikke bare er opptatt av hva vi gjør og hvor godt det er, men også hva vi er godt for i samfunnet, lød det fra rektoren. 

 

 

Emneord: