Årets Earth Hour-markering skal innebære mer enn å slukke lyset. Foto: Marco Verch (CC BY 2.0), Flickr

Klimarapporten er bensin på bålet for årets Earth Hour

I lys av FNs nye klimarapport, håper WWF på et økt engasjement mot årets Earth Hour.
Torsdag, 23 mars, 2023 - 13:30

– Slukk lyset og gi én time til jorda, lyder WWF Verdens naturfonds oppfordring til årets Earth Hour. Til tross for at dette er tradisjonen bak markeringen, forteller generalsekretær Karoline Andaur at den i år skal få en liten vri. 

– I tillegg til den symbolske handlingen med å slå av lyset, håper vi at folk vil bruke én time på å gjøre noe positivt for kloden, forteller Andaur. Hun foreslår at dette kan være å klargjøre sykkelen for våren, plukke plastsøppel ute, eller se en naturdokumentar.


Karoline Andaur er generalsekretæren i WWF. Foto: Elin Eike Worren / WWF Verdens naturfond

Andaur forteller at det viktigste er å gjøre en innsats for klima og miljø, og at å ta del i denne viktige markeringen sender et tydelig signal til verdens ledere om at de må ta klima- og naturkrisen på største alvor.

Earth Hour markeres lørdag 25. mars klokka 20.30 i år.

Markeres rundt hele landet

I år markeres Earth Hour for 15. gang i Norge, og Andaur forklarer at engasjementet øker for hvert år. Flere aktører skal bli med på markeringen i år, blant annet Lillehammer kommune.

– Kommunen markerer det ved å sørge for at kommunens symbolbygg, rådhuset, alltid har slukket alt lys i denne timen, forklarer Kjersti Morset, kommunikasjonssjef i Lillehammer kommune. 

Hun forteller videre at kommunen ønsker at andre kommunale bygg som har mulighet til det, gjør det samme. Også enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner i Lillehammer oppfordres til å markere Earth Hour ved å slukke lyset.

Det kongelige hoff, Grand Hotel Oslo og Stavanger kommune skal også markere dagen ifølge WWFs nettsider.

– Må gjøre det vi kan

FNs klimapanel (IPCC) la nylig frem en rapport som blant annet slår fast at konsekvenser av klimaendringer er å kjenne, og at det haster med tiltak. 

– Det er alvor nå, skriver Andaur på WWFs nettsider. – Vi er i ferd med å sage av greina vi sitter på.

Til tross for alvorstunge nyheter, tror Andaur at rapporten kan få flere til å kreve endring.

– Vi tror at rapporten vil bidra til at enda flere vil bruke årets markering til å vise sitt engasjement og sin utålmodighet. Earth Hour er en fin anledning til å tydeliggjøre at vi står sammen, og at vi krever at internasjonale forpliktelser omgjøres til umiddelbar og konkret handling lokalt. Vi har bare det ene hjemmet vi alle deler, og vi må gjøre det vi kan for å ta vare på det, avslutter Andaur.

Tags: