Kampanjen "Har du lyst?" er Amnestys samtykkekampanje rettet mot russen. Før het den "Nei er nei". Foto: Maria Rolland

Festbrems for russetiden

Årets russetid er rett rundt hjørnet. Avgangselever i Oslo etterlyser en bedre dialog om samtykke.
Fredag, 31 mars, 2023 - 12:29

Norsk Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress la nylig frem en rapport om at 1 av 5 kvinner i Norge har blitt voldtatt. Av disse er omtrent halvparten under 18 år. Vi møter Amnesty og årets russ for å høre hvordan de forholder seg til samtykke, og hva som bør forbedres.