Slik ser forslaget til den nye opplæringsloven ut. Foto: Synne Talberg Berger

Vil åpne lukkede dører

To store endringer i opplæringsloven skal bidra til at flere fullfører videregående skole.
Fredag, 24 mars, 2023 - 14:44

I dag presenterte kunnskapsminister Tonje Brenna (AP) forslag til ny opplæringslov. Loven gjelder grunnskoleopplæring og videregående opplæring i offentlige skoler.

Kunnskapsministeren kunne fortelle at lovproposisjonen er på over 700 sider, og at arbeidet med en ny opplæringslov har tatt flere år. Hun sier dette er en av landets viktigste lover. 

— Den følger oss fra første dag vi går inn i skolegården som førsteklassinger, sier Brenna. 


Kunnskapsminister Tonje Brenna presenterte de største endringene i lovverket. Foto: Synne Talberg Berger 

Etterlengtet endring

Brenna forteller at det var på tide med en lovendring og at den loven som finnes i dag er over et kvart århundre gammel. Skoleelevene som skal utdannes og ut i arbeid i fremtiden, vil trenge et annet kompetansegrunnlag enn det som dannes i dag.

Hun presiserer at flere må fullføre skolen med kompetansen fremtiden etterspør, dette gjelder for eksempel utfordringer rundt klimakrisen og helsesektoren. Dette mener hun den nye loven legger mer til rette for. 

— Den nye loven er mer helhetlig og forståelig, sier Brenna. 

Vil åpne flere dører 

Noen av de store endringene som i dag ble presentert, handler om den videregående skolen.

Den nye loven vil oppheve tidsbegrensningen som i dag finnes på å fullføre videregående opplæring. Elever som av ulike grunner velger å hoppe av, vil få mulighet til å ta opp tråden igjen. Slik vil regjeringen skape mer fleksibilitet for enkeltes behov og situasjon. 

— Loven skal bidra til at flere får fullført videregående, sier Brenna. 

Elever som velger feil linje vil også få mulighet til å velge på nytt, i større grad enn de kan i dag. Den nye opplæringsloven gir elever mulighet til å bytte linje så mange ganger de ønsker, frem til året de fyller 19.

— Jeg håper det vil bidra til at færre dropper ut, sier ministeren. 

Mangfoldig fellesskole

Et annet viktig tema det ble lagt vekt på var å inkludere og skape plass til alle i skolen, og viktigheten av dette i Norges mangfoldige samfunn. 

— Regjeringa tror på en sterk fellesskole, sier kunnskapsministeren. 

Videre forteller hun at det er viktig med et lovverk som gjør det mulig for alle unger å føle seg hjemme i skolen, og at vi har tydelige regler som gjør at skolen tilpasser seg den enkelte elevens behov. 

— I vår fellesskole skal det være plass til alle, og da må lovverket også være et godt rammeverk for å få til det. 


Opplæringsloven skal gjøre grunnmuren i fellesskolen enda mer solid. Foto: Synne Talberg Berger

Elever skal bli hørt

For første gang vil det også nå være lovbestemt at elever skal få medvirke til alle saker som påvirker deres hverdag. 

— Elevene skal få si sin mening om det som gjelder de, sier kunnskapsministeren. 

Brenna sier hun håper at både skolene og elevene vil gripe dette med begge hender, og gjøre det på en engasjert måte.