Mange engasjerte demonstranter møtte opp til «Helsebrølet» foran Stortinget 28.februar. Foto: Karoline Busnes Forberg

Mange eldre er ensomme

En ny studie viser at halvparten av dem som bor på sykehjem er ensomme. På «Helsebrølet» ble det løftet frem hvorfor det har blitt vanskeligere å dekke de eldres behov.
Tirsdag, 7 mars, 2023 - 08:18

En norsk studie viser at ensomhet er veldig vanlig blant eldre på sykehjem. Den forteller videre hvor viktig sykepleierne er for de eldres trivsel, og at deres innsats er med på å gjøre de eldre mindre ensomme. Men det blir vanskelig, når regjeringen stadig vil gjøre kutt i helsesektoren.

– Folk dør alene, og folk blir ikke stelt ordentlig lenger, forteller den pensjonerte sykepleieren Per Askim.