Kveldens panel, bestående av stortingsrepresentantene fra SV, V, AP OG SP. FOTO: Mohammad Ataey

Kan politiet gjenreise tilliten?

Andreas Sjalg Unneland (SV) var ikke nådig i sin kritikk av politiet under paneldebatten om det såkalte Rolleforståelsesutvalgets rapport i går.
Torsdag, 2 mars, 2023 - 09:48

Det såkalte Rolleforståelsesutvalget kom tidligere i vinter med knusende kritikk av forholdet mellom politiet og Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). Onsdag kveld inviterte Tankesmien Agenda stortingsrepresentanter til debatt om hvordan utvalgets rapport bør følges opp. 

Politihøyskolens førsteamanuensis Birgitte Ellefsen innledet debatten om rapportens konklusjon. Konklusjonen pekte på brudd på økonomiregelverket i staten, manglende habilitetsvurderinger og et utydelig skille mellom politiet og NNPF.

Straff som forebygging

– Politiet, og justisdepartementet, har de siste 30 årene delegert ansvaret for politiets oppgaver på narkotikafeltet videre til en privat organisasjon. Dette har gått ut over rettsikkerheten, og bidratt til å svekke politiets legitimitet og autoritet, slo Ellefsen fast. 

Kveldens neste gjest var artisten og samfunnsdebattanten Lars Vaular. Han har tidligere uttalt seg kritisk til NNPF, og har tatt til orde for en mer liberal ruspolitikk. Han var kritisk til utvalgets rapport og om det vil føre til forbedring. 

– Jeg tør ikke helt å tro på at politiet, som ikke ville at denne granskningen skulle skje, nå kommer til endre på ting. Vi kan ikke overlate forebyggingsoppgaven til en gruppe som er mer opptatt av å beslaglegge narkotika, enn å faktisk forebygge rusmisbruk, sa Vaular. 

Vaular fikk støtte for sitt syn av Ellefsen, som trakk frem at utenlandsk forskning tyder på at bruk av straff og tvangsmidler ikke har noen forebyggende effekt. 

– Politiet bør ikke involvere seg i primærforebygging, men heller samarbeide med, og søke kunnskap fra fagpersoner i andre felt, sa Ellefsen. 

En skandale 

Kvelden ble avsluttet med et panel bestående av stortingsrepresentanter fra forskjellige partier for å drøfte hvorfor og hvordan rolleblandingen kunne bli såpass inngående, og hvordan politiet kan gjenreise tilliten blant befolkningen. 

Representanten fra Arbeiderpartiet, Odd Harald Hovland, som selv er tidligere politimann, var ikke i tvil om hvorfor norsk politi har feilet på rusfeltet. Han mener det har blitt satset for lite på å gi god veiledning og rusbehandling. 

– Det er en knusende rapport, ingen tvil om det. Men den beskriver også godt hvordan vi har kommet hit. Krigen mot narkotika, med bruk av tvangsmidler og straff, er adoptert fra utlandet. Et system med høye straffer uten et hjelpeapparat til å håndtere dette har gitt rom for NNPF, slo han fast. 

Ingvild Wetrhus Thorsvik, stortingsrepresentant for Venstre, var overrasket over funnene i utvalgets rapport. 

– Det er mer alvorlig enn det jeg først hadde trodd. Vi kommer til å følge nøye med hvordan dette blir fulgt opp av regjeringspartiene, sa Thorsvik 

Hennes stortingskollega fra SV, Andreas Sjalg Unnelandvar heller ikke nådig i sin kritikk av politiet. 

– Dette er åpenbart en politiskandale. Her er det ikke snakk om mangel på et regelverk, men snarere mangel på etterlevelse, avsluttet han til applaus fra publikum. 

Emneord: 
Tags: