Kristian Larsson fra FRP, Solveig Husøy fra Redaktørforeningen og Kamzy Gunaratnam stilte til debatt om den nye loven om masseovervåkning. Foto: Emilie Hauger Tangen

Lov om masseovervåkning skaper reaksjoner

Den nye loven skaper debatt blant partiene. Pressenorge er også kritiske.
Fredag, 31 mars, 2023 - 12:23

Nylig fikk regjeringspartiene, med støtte fra Høyre, gjennomslag for et lovforslag som gir PST tilgang til å overvåke, lagre og analysere all data som ligger åpent på internett, i fem år. Begrunnelsen for dette er at PST skal bli bedre rustet til å bekjempe terrorisme, kriminalitet og ekstremisme. Mange har imidlertid reagert på dette, og mener at den nye loven gir myndighetene for vide fullmakter.

I opptaket under kan du høre vår radiosending om den nye loven.

 

Emneord: