Barna i Frogner Barnehage tegner og leker istedenfor å sitte foran iPaden. Foto: Selma Sund Kolstad

Barn etterlates alene foran skjermen

I en ny rapport fra SINTEF og Utdanningsdirektoratet kommer det frem at flere barnehager bruker skjermen som avlastning, når de er få ansatte på jobb.
Mandag, 6 mars, 2023 - 13:21

I den nye rapporten oppgir over halvparten av barnehagene at barna etterlates alene foran skjermen. Det kan tyde på at lav grunnbemanning gjør at flere barnehager tyr til digitale verktøy, når ansatte er fraværende.

Emneord: