Måker som bråker: På innsiden av skadedyrkontrollen

Våren er høysesong for skadedyrkontrollvirksomheter på grunn av måkenes hekketid.
Onsdag, 29 mars, 2023 - 14:59

Måkene inntar byen, i tilsynelatende større antall enn før. Mange irriterer seg over dem. Men de fleste måkene er rødlistet og fredet. Det er i tillegg hekketid og fjerning av reir og egg er da ulovlig. Det kan by på misnøye, både for privatpersoner og forretninger.

Vårsolen viser sitt ansikt og man ser snøen som har begynt å smelte. Man kan se måker som flyr i luften og som leter etter mat og sitteplasser.

Besøk hos Rentokil

Stian Thon (30) har lang erfaring som skadedyrkontrollarbeider og har jobbet i Rentokil i 11 år.

Ved kontoret deres på Skjetten så får man inntrykk av at her er det mye som skjer. Biler kommer og går. Det er andre arbeidere som parkerer, henter utstyr fra lageret, og som kjører videre på kundeoppdrag.

– Hei, står til?, sier Stian og hilser på forbipasserende kollegaer.


Kontoret og lageret til Rentokil på Skjetten ligger godt til. Her Rentokils ansatte diverse utstyr til sine kundeoppdrag. Foto: Christian Fjelde Delgado Lima 

Lang erfaring 

Stian går bort til lageret, åpner lagerporten og går til verks med å forklare hva som inngår i å være skadedyrkontrollansatt. Alt i fra gnagere, insekter, og ikke minst, fugler, og særlig da, måker. er skadedyr Rentokil må håndtere.

Lageret er veldig stort, og det mange store og høye hyller på rekke og rad, som er stappet til randen av pappesker med skadedyrkontrollutstyr.


Inne på lageret til Rentokil er det stappet med diverse saker. Foto: Christian Fjelde Delgado Lima

Opp igjennom årene har Stian vært på masse forskjellige oppdrag forteller han med ett glis. Han forteller om mange gode minner fra hektiske oppdrag og mimrer om hyggelige tilbakemeldinger fra kunder som har befunnet seg i en fortvilet situasjon.

– Det å kunne hjelpe kunder som befinner seg i en vanskelig situasjon er noe jeg brenner for, forteller Stian.

Stian Thon peker så på ett støyaggregat som ligger ute av pappesken sin på gulvet og forteller:

– Denne spiller av skremmelyder av rovfugler som skremmer måker bort fra bygninger. Det kan for eksempel være lyden av en ørn eller en hauk som gjør at måkene holder seg unna. Dette er en human metode som er helt ufarlig for både mennesker og dyr, forklarer Stian. 


Dette er et støyaggregat som lager rovdyrlyder som måkene ikke syns noe om. Liten dose egen medisin. Foto: Christian Fjelde Delgado Lima

Forebyggende tiltak


Stian Thon viste stolt fram sin arbeidsplass. Foto: Christian Fjelde Delgado Lima

– Hvilke forebyggende tiltak bruker dere når dere håndtere måker?

– Først og fremst så er det jo å se utvendig på bygget og omgivelsene rundt. Er det mye søppel på bakken, er det åpne søppelkontainere? Hvor henter de maten sin? Blir fuglene matet for eksempel. Det er viktig å utelukke disse faktorene først, sier Stian.

Stian tar fast i dørsnoren som aktiver en indre lagerdør. Døren åpner seg.

Han tar ut et par lange ståltråder fra en brun pappeske. Disse kobles opp mot elektrisitet. Han demonstrerer kjapt litt av monteringsprosessen på lagergulvet, og forklarer hvordan dette, i en annen setting, ville blitt montert på hustak eller bygninger.


Åpen pappeske med ståltråder. Foto: Christian Fjelde Delgado Lima 

Det er mye lagerstøy, lyder av pappesker som rives opp, porter og dører som åpnes og lukkes. Andre ansatte i gule vester og arbeidsklær går inn og ut av lageret for å hente forskjellige utstyr. Man hører så lyden av den ene indre lagerdøren åpne seg. Ut kommer Arne Nese. Han er teknisk sjef i Rentokil. Stian og Arne forklarer ytterligere om andre verktøy som benyttes. De løfter frem eksempelvis pigger, netting og ståltråder.


Stian demonstrerer hvordan ståltrådene settes sammen. Foto: Christian Fjelde Delgado Lima

– Dette er netting som forhindrer måker fra å lande på tak og bygninger. Her har vi også tråder av stål som vi kobler opp mot strøm, sier Arne Nese.


Her ser man sammenrullet nettinger, som brukes hyppig på tak. De forhindrer måkene fra å lande på takene. Foto: Christian Fjelde Delgado Lima

Strengt regelverk 

Arne forklarte i stor detalj hvordan Rentokil er underlagt et strengt lovverk når det kommer til skadedyrkontroll. De må forholde seg til bestemmelser fra Helse- og omsorgsdepartementet.


Arne Nese var begeistret over at Journalen tok turen innom. Foto: Christian Fjelde Delgado Lima

– Vi følger lovverket (forskrift om skadedyrbekjempelse) som er gitt av helse- og omsorgsdepartementet (HOD), det er de som setter lovverket. Og Folkehelseinstituttet, avdelingen for skadedyrkontroll, er vårt nærmeste lovgivende organ, sier han.

– Så vi er underlagt et lovverk, og spesielt § 3-2 - bruk av bekjempelsesmidler. Det er substitusjonsprinsippet, og det er nær sagt bibelverset som vi må lære oss utenat når vi går på skolen, Man må bruke de mest skånsomme midler og metoder. Med tanke på miljøet, også kalt substitusjonsprinsippet, utdyper Arne.

Vil dyrets beste

– Hva har du å si til folk eller organisasjoner som er kritiske og mener at dere er skadelige overfor måker?

– Mange tenker på oss som dyrehatere og som bare vil vondt. Men vi er jo stikk motsatt av det. Noen steder blir det veldig ille, spesielt når det ikke blir gjort forebyggende tiltak. Vi hjelper også i mange tilfeller med at vi gjør tiltak for dyrene sitt eget beste, sier Stian.


Rentokil bruker også ulike pigger som forhindrer måkene å lande på ulike steder. Foto: Christian Fjelde Delgado Lima

– Ja, det er det er absolutt organisasjoner som ser på oss negativt, det er blitt brukt ord som “bransje uten kontroll”. Men jeg kan tilbakevise det med å si at vi er absolutt er en bransje under kontroll, sier Arne. 
Råd fra miljødirektoratet

Jo Anders Auren, seniorrådgiver i Miljødirektoratet, svarte også på hendvendelser fra Journalen.  Han kunne fortelle at grunnen til at måkene trekker inn til byene er at måkene har lært seg at det er enklere å overleve i byen. Her er det enklere å finne mat og å unngå rovdyr.


Miljødirektoratet får også mange henvendelser angående måker. Foto: Christian Fjelde Delgado Lima

– Hvilket lovverk er det som gjelder når det kommer til vern av måker?

Naturmangfoldloven med forskrifter, samt andre sektorlovverk som i sin formålsparagraf skal sikre at næring tar hensyn til natur.

– Hvorfor er det ulovlig å fjerne måkereir i hekketiden?

– Reiret angir en påbegynnende hekking, egg legges og avkom klekkes. Reiret er fuglenes hus og grunnlaget for videre eksistens, her kommer neste generasjon måker frem. De har derfor en sterk beskyttelse.

Auren avslutter med på å oppfordre folk til å vende seg til måkene. Måkene er ikke farlige. Man kan også prøve seg på forebygge tiltak før hekkesesongen begynnerMiljødirektoratet har en “måke-veileder” her.

 

Emneord: