Sånn kan en bru over Lågendeltaet bli seende ut dersom prosjektet går igjennom Illustrasjon: Nye Veier

– Skremmende lite rettsvern for naturen

Natur og Ungdom og Rødt er kritiske til at regjeringen har gitt grønt lys for at Nye Veier kan bygge ei ny bru over Lågendeltaet naturreservat.
Mandag, 6 mars, 2023 - 15:21


Terje Kongsruds parti har vært med og jobbet for den foreslåtte veiløsningen rundt utbygging av E6 fra Roterud til Storhove. Foto: Felix Time Lindberg

I området rundt Lågen plystrer trærne og strømledningene kraftig med vindkastene. Varmen fra solen har gitt den tjukke isen på grusveien ned mot våtmarken en glatt og ruglete overflate. Terje Kongsrud rusler nedover grusveien. Bare litt løst granbar på veien gir grep på glatta. 

I dette området planlegges det å bygge ei ny bru for en ny E6-rute. Det er sterke meninger for og imot om det skal trekkes en bru over det særpregede våtmarksområdet her på lågen. 

Terje Kongsrud er ordførerrepresentant for Venstre til høstens kommunevalg i Lillehammer. Partiet var for å bygge bru-overgangen ved Lågen allerede i 2014, for å flytte trafikken.

–  Bygging av motorvei blir aldri et godt miljøtiltak, men med en E6 i tunnel og ny bru lengre opp i Lågen får vi flyttet mye trafikk vekk fra eksisterende bru. Det vil være bedre for trekkfugl, gi mindre støy for mange beboere og øke trafikksikkerhet og beredskap. Å få bort kryssende høyspentkabler i Lågen ved å legge de inn i brua vil også virke positivt, sier Kongsrud.


Natur og Ungdom har 60 lokallag, som jobber for lokale miljøsaker. Sivert Refsdal er leder for NU i Innlandet. Foto: Natur og Ungdom

Vil lenke seg fast

Den nye brua vil gå gjennom Lågendeltaet naturreservat. Miljødirektoratet har tidligere sagt nei, men nå åpner regjeringen opp for forslaget. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård argumenterer blant annet i en pressemeldingen om at E6 vil bli mer framkommelig, dersom man bygger veien. Forslaget til veiutbyggingen skaper imidlertid sterke reaksjoner iblant annet Natur og Ungdom.

– Vi i Natur og Ungdom er i mot ny motorvei gjennom Lågendeltaet, og vi er klare til å aksjonere sivilt ulydig dersom det blir aktuelt, sier Sivert Refsdal leder i Natur og Ungdom Innlandet.  

– Det er skremmende hvor lite rettsvern naturen har selv områder som Lågen med den strengeste formen for naturvern, sier Refsdal. 

Natur og Ungdom sitt standpunkt er at de ikke vil at det skal bygges motorvei gjennom Lågen i det hele tatt, og at det handler om ikke bare fuglelivet i Lågen.

– Dette handler om mer enn fuglene. Det handler om at vern er vern, og at folk skal kunne stole på at politikerne våre tar klima- og miljøkrisa på alvor. Vi i Innlandet NU står klare til å lenke oss dersom ikke politikerne snur seg i denne saken, sier Refsdal.

Antall fuglearter i lågen registrert i 2022 er 229 hvor 71 er rødlistet. I et leserbrev på GD,  skriver Terje Onshus, leder Naturvernforbundet i Lillehammer, at en ny firefelts bru gjennom Lågen vil medføre lyd- og lysforurensing, som kan forstyrre dyre- og fuglelivet. 

13 milliarder

Prosjektet for denne strekningen av E6 anslås å koste 13 milliarder kroner, hvor bompenger er tenkt å dekke omtrent halvparten av kostandene. Den fire kilometer lange tunnelen som kommer under og forbi Vingnes er en del av det helhetlige prosjektet. Terje Kongsrud sier at hvis den planlagte brua ikke blir bygd, får det også konsekvenser for hele veiprosjektet og planleggingen må på mange måter startes på nytt igjen. 

Forslaget til en endring av regler og geografisk virkeområde for fredningsforskriften av Lågendeltaet naturreservat er sendt på høring. Høringsfristen for forslaget til å endre verneforskriften til Lågendeltaet, for å bygge veien er nå 1 mai. 

– Endringen av verneforskriften går mest sannsynlig gjennom og jeg håper det ikke blir mer utsettelse. Det er viktig nå å samarbeide om et godt resultat, med betydelige miljøforbedrende tiltak, sier Terje Kongsrud på rusleturen langs Lågen.


Det er fire krysningspunkter over Lågendeltaet. Reservatet dekker et område på 7100 dekar, som er på størrelse med ca. 1000 fotballbaner, og strekker seg fra Lillehammers grense mot Øyer til utløpet av Gudbrandsdalslågen i Mjøsa. Foto: Felix Time Lindberg


Med E6 i tunnel og ny bru får vi flyttet mye trafikk. sier Terje Kongsrud (V). Foto: Felix Time Lindberg

Luften langs elva er litt kald, men sollyset varmer i noen få sekunder til vindkastene kommer.  

– Vi kunne tenkt oss å få ned farten på den eksisterende E6-krysningen, for å få ned støyen for dyr og mennesker. På sikt bør vi få fjernet denne brua, som etter min mening aldri burde vært bygd, sier Kongsrud.

Dersom prosjektet blir godkjent opplyser Nye Veier på sine sider om at det ikke vil være bygging i de viktigste fugletrekkperiodene om våren. Brua planlegges å bygges på det smaleste punktet over elva. Videre skriver de at det vil være lite støyende anleggsvirksomhet i den viktigste hekke- og raspeperioden på våren. Selve brua vil bli produsert på land, og skyves ut mot elva. 

Hva er Lågendeltaet?

Et delta er et område ved enden av en elv hvor grus- og jordmasser fra elva har samlet seg opp og dannet våtmarksområder. Lågendeltaet ved Lillehammer er Norges største innlandsdelta. På miljødirektorates sider står det at reservatet ble opprettet i 1990 for å bevare et viktig og spesielt våtmarksområde i sin naturlige tilstand med vegetasjon og dyreliv. Og som et tiltak for å verne et spesielt rikt og interessant fugleliv.

Kilde: Store Norske Leksikon

Sterkt imot

– Vi i Rødt er veldig sterkt imot om å bygge en motorvei gjennom naturreservatet. Vi har vært aktive i mot det hele tiden, og har samarbeidet med blant annet Lågendeltaets Venner. Vi fortsetter med det også selv om regjeringen har gitt tillatelse til å bygge brua, sier Øyvind Aamodt kommunestyrerepresentant for Rødt i Lillehammer. 

Hvilke konsekvenser kan det ha, om det blir bygget ny bru på Lågen?

– Det har konsekvenser at det oppmuntrer til stadig mer biltrafikk, i stedet for å utbygge og få flere gods på jernbanen. Jernbanen har ikke kapasitet, og det hadde vært det mest miljøvennlige, sier Aamodt.

Miljølokk

– Vårt forslag er å gjøre mest mulig for støydemping, og helst legge miljølokk i mest befolkede områder, og redusere trafikken generelt, sier Aamodt. 

Et miljølokk eller veglokk er en konstruksjon hvor veien blir rammet inn med vegg og tak, for å for eksempel minske lydforurensing og skille veien fra omgivelsene. 

– Det som har vært et viktig argument for de som bor lokalt, er at de vil redusere støyen fra den nåværende traseen. Og hvis vi skal følge Nye Veier sin logikk, er trafikkøkning en del av planen. Da vil vi ha det samme problemet med støy om noen år. 

 

.

 

Emneord: 
Tags: