Mari Velsand, direktør i Medietilsynet presenterer rapporten. Foto: Haydarali Nawrozi

Slik er befolkningens nyhetsvaner

Ny rapport med status for brukermangfoldet og nyhetsbruken i befolkningen.
Tirsdag, 28 mars, 2023 - 12:55

Tirsdag lanserte Medietilsynet rapporten om hvordan befolkningen bruker nyheter.

Hovedtemaene var den daglige mediebruken og mest populære mediaplattformene, viktige nyhetskilder, skillelinjer mellom kjønn, betalingsvilje i befolkningen for mediebruk og tillit til journalister.

Hovedfunn

Det generelle som kom fram i rapporten var at de fleste i Norge har tilgang til infrastruktur for mediebruk. Altså internett og distribusjonsnett for radio og tv.

De eldste, og folk som bor i perifere områder har noe dårligere infrastruktur enn befolkningen ellers. De siste årene har gapet blitt noe mindre der også. Smarttelefon er den enheten som blir meste brukt til mediakonsum.

Etter en markant økning i tidsbruken under pandemien, har mediebruken i befolkning stabilisert seg etter pandemien. Generelt har mediebruken blitt mye mer tids og steds uavhengig. Digitale mediebruken er har også økt blant de eldste mediebrukerne.

De aller fleste bruker redaktørstyrte medier, men kombinerer også flere nyhetskilder når folk oppdaterer seg i nyhetsbildet. Nettavis og tv er plattformer som topper listen over de nyhetskildene som flest oppgir. Generelt er tidsbruken på tv fallende, mens lydmediene har blitt mer populær blant befolkningen de siste to årene. I andelen av befolkningen som bruker ulike medier og medieplattformer, en gjennomsnitts dag, leser 68 prosent nyheter enten på nett eller papir og den totale andelen har holdt seg stabilt de siste årene.

Når det gjelder aldersforskjellen i mediebruk holder de eldre seg fortsatt litt til de tradisjonelle mediaplattformer, mens de yngre er mer på de nye plattformene.

Høy betalingsvilje

Betalingsviljen i befolkningen er fortsatt høy, selv om en utflating synes å være rett rundt hjørne. Likevel ser det ut som gratis nettavis topper listen over nyhetskilder, spesielt blant unge. Den yngre generasjonen henter også mesteparten av nyheter fra sosiale medier. De eldste foretrekker fortsatt papiraviser som sin foretrekkende nyhetskilde.

Under pandemiåret var det tv og radio som var de mest populære nyhetskildene, blant hele befolkningen. Når det gjelder temaet i nyheter er de yngre opptatt av klima og miljø, mens de eldre er opptatt av politikk og samfunn.

Mediekonsum blant kvinner og menn skiller seg også. Førstnevnte foretrekker lett underholdning og kulturellt nyhetsstoff, mens menn er mer opptatt av internasjonal politikk.

Norge på topp

Når det gjelder tilliten til medier, er Norge et av landene med generelt høyest tillit til media.

Olav T. Sandnes, ansvarlig redaktør i TV 2 sier at vi må ta rapporten fra Medietilsynet med en klype salt forid detter er en kvantitativ rapport og sier ikke spesielt mye om den kvalitative siden av saken.