Søndag 26. mars holdt statsministeren sin tale til NATO-forsamlingen på Stortinget. Foto: Christian Fjelde Delgado Lima

Stortinget: Støre talte til NATO-forsamlingen

Statsminister Jonas Gahr Støre holdt denne uken en Ukraina-tale på Stortinget til NATO-forsamlingen.
Mandag, 27 mars, 2023 - 10:26

Statsminister Jonas Gahr Støre holdt i dag en tale hvor han snakket om situasjonen i Ukraina, og om Norges forhold til Russland.

Han fortalte at Ukraina-krigen er et historisk vendepunkt for det europeiske kontinentet, og at krigen medfører dyptgripende implikasjoner for Norge og resten av verden.

Stor enighet om økonomisk støtte til Ukraina

Han kunne fortelle at i februar ble NATO-medlemslandene, med ett unntak, enige om å støtte et 5-års støtteprogram for Ukraina. Programmet, som heter Nansen-programmet, er et 5-års løfte med økonomisk støtte til Ukraina.

Støre understreket viktigheten av at dette er et forpliktende løfte om å stå forent med og bak Ukraina de kommende årene.

– President Zelensky har fortalt meg at han setter pris på bidraget. Det er ikke kun for den resterende biten av året, men det er et forpliktende løfte for Norge om å stå forent med og bak Ukraina de kommende årene, meddeler tatsminister Støre.

Trusselnivået i Nord-Norge

Støre påpekte også at Norge har forsterket sin forsvarsinfrastruktur etter at Russland invaderte Ukraina. Blant annet med mer midler til militærpatruljer, mer informasjonsinnsamling og mer overvåking av naboen vår. Han nevnte at det nå er et økt behov for informasjonsinnsamling og mobiliseringsinnsats for å være forberedt på hva som kan ligge i vente, spesielt når det gjelder cyber- og overvåkningstrusler.

– Åpenbart får man en påminnelse om vår nære geografiske posisjon til Russland når man besøker Norge. Vår sikkerhetspolitikk har de nordlige områdene i fokus, men vi sier at trusselnivået i Nord-Norge er lavt, sier Støre.

Norges tiltak for å styrke energiinfrastrukturen

En annen dimensjon som Støre påpekte var at Norge nå er en av hovedleverandørene av gass til Europa i denne nye geopolitiske situasjonen. Han understreket behovet for å beskytte vår energiinfrastruktur og for å opprettholde et høyt nivå av gasslevering til Europa de neste 4-5 årene. Støre nevnte også at Troll-plattformen alene leverer 10 prosent av Europas gasskonsum.

– Dette understreker behovet for å beskytte vår energiinfrastruktur. Vi ønsker å opprettholde et høyt nivå av gasslevering til Europa i de neste 4-5 årene. Vi har økt den leveringsandelen med omtrent 8 prosent dette året, noe som har bidratt til å sikre levering av energi, forteller Støre.

Sverige og Finlands NATO-søknader

Til slutt oppfordret Støre resten av NATO-landene til å godkjenne Sverige og Finlands medlemssøknader. Dette vil kunne styrke sikkerheten og koordinasjon i Norden. Han mente også at det vil være en måte å sikre sikkerhet for europeiske partnere, samtidig som Finland og Sverige vil være tryggere anlagt og kunne bidra til alliansen (NATO).

– Dette er for Norge aldeles viktig. For første gang i nordisk historie vil alle landene i Norden ende opp i en samlet allianse.

Støre avsluttet talen med å oppfordre alle parlamentene til å ta de nødvendige stegene til å ratifisere søknadene kjapt og ønske de to nye medlemslandene velkomne. Å ha alle landene i Norden i en samlet allianse vil være en historisk begivenhet.

Om NATOs parlamentarikerforsamling

NATOs parlamentarikerforsamling er en internasjonal organisasjon for parlamentarikere fra NATOs medlemsland. Forsamlingen ble opprettet i 1955 og har hovedsete og sekretariat i Brussel. Den faste komiteen (Standing Committee), som møtte i Stortinget, består av lederne og nestlederne for alle delegasjonene for NATOs medlemsland, samt NATOs parlamentarikerforsamling president, fem visepresidenter, kasserer og generalsekretæren.