Bydel Stovner og Landsforeningen for folkehelsen har inngått en avtale om å gjøre bydelen med demensvennlig. Foto: Bydel Stovner

En mer demensvennlig bydel

Stadig flere personer lever med demens i Norge i dag, og tallet forventes å fordoble seg innen 2050. Nå har bydel Stovner iverksatt tiltak for å ta bedre vare på de demente.
Onsdag, 1 mars, 2023 - 15:57

Denne uken signerte bydelen en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen (NFF), interesseorganisasjonen for personer med demens og deres pårørende. Avtalen forplikter bydelen til å tilrettelegge for bevisstgjøring om sykdommen, slik at personer med demens lettere kan delta i vanlige hverdagsaktiviteter. 

Bevisstgjøring i fokus 


Generalsekretær i Landsforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen. Foto: Ilja C. Hendel Foto: Ilja C. Hendel

NFF forplikter seg på sin side til kunnskapsdeling om temaet, gjennom kursing og opplæring av mennesker i lokalmiljøet. Det omfatter de som jobber innenfor offentlige tjenester, men også innenfor næringslivet. 

– Vi er opptatt av at det tenkes bredt rundt hvem som trenger kurs, fordi de fleste av oss vil havne i situasjoner der vi møter noen som har demens. Vi driver opplæring av alt fra vektere og butikkmedarbeidere, til brannvesen og begravelsesbyråer, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i NFF. 

NFF har jobbet med kampanjen om demensvennlighet siden 2013, som nå omfatter 156 kommuner. Ifølge NFF er deres mål at alle norske kommuner skal delta i samarbeidet. I Norge er det over 101 000 personer som lever med demens i dag. På grunn av økt levealder antas det at dette tallet vil mer enn fordobles innen år 2050. 

– De fleste med demens ønsker å være aktive i hverdagen sin så lenge som, man mange er redde for å gjøre ærend eller være ute av frykt for å glemme PIN-koden eller veien hjem. At flere har bevisstgjøres gjør at vi får flere gode hjelpere som kan trå til om noe blir vanskelig for den som har demens. Det betyr mye for helse og livskvalitet, sier Gerhardsen. 

Et viktig grep 

Generalsekretæren forteller at det fortsatt er knyttet mye skam og stigma til sykdommen, og at mange derfor kvier seg for å søke hjelp. Ifølge Gerhardsen kreves det ofte ikke store ressurser for å bidra. 

– Fra andre kommuner har vi eksempler på bokbutikker og frisører som hadde vært på kurs og som tilpasset både butikken og servicen, slik at folk med demens følte seg godt ivaretatt. Ofte handler det om enkle ting, som godt lys og en stol å kunne hvile på, til litt ekstra vennlighet og tålmodighet, sier hun.


BU-leder Rashid Nawaz håper avtalen vil føre til økt åpenhet rundt demens Foto:bydel Stovner Foto: bydel Stovner

Leder for Stovner bydelsutvalg(SBU), Rashid Nawaz, sier han er glad for at bydelen har inngått samarbeidet med NFF. 

– Vi vet at tallet på antall mennesker med demens bare kommer til å øke. Denne avtalen er viktig grep for å forberede, og forbedre, oss på hvordan vi møter disse menneskene, sier han. 

Han er også opptatt av hvordan bydelen møter den eldre generasjonen med minoritetsbakgrunn. 

– Mange i denne gruppen er nok ikke flinke nok til å søke hjelp. Økt bevisstgjøring rundt demens vil kanskje føre til at flere tar kontakt og at man får en bedre oversikt over behovet i bydelen. 

Han mener det er viktig at bydelen tar i bruk alle virkemidler å møte utfordringen. Han viser blant annet til bydelens demenskoordinator, som er et bindeledd mellom demenspasienter, pårørende og hjelpeapparat. Han ønsker også bydelens store antall frivillige, samt næringslivet, med på laget for gjøre Stovner til et mer demensvennlig lokalsamfunn. 

– Mangfoldet vårt er en ressurs. Det må vi benytte oss av, avslutter han.