Unge kjøper stadig mer av dette. Foto: Hannah Solberg-Wåtland.

Svelger vekk smertene

En ny undersøkelse viser at bruken av smertestillende fortsatt er økende. Og blant unge jenter øker bruken aller mest.
Onsdag, 29 mars, 2023 - 15:42

I 2003 ble det åpnet for salg av reseptfri Paracet på butikken. Dette medførte en markant økning i salget av smertestillende. 

Samtidig har bruken av smertestillende på resept økt med nesten 33 prosent i løpet av de siste ti årene. 

Og det ser ikke ut til at helsemyndighetene er bekymret. I fjor økte Statens legemiddelverk doseringsanbefalingen for paracetamol fra tre til fire doser i døgnet. 

Kvinner har mest smerter

Det fremgår av Ungdata-undersøkelsen for 2022 at 19 % bruker Paracet og Ibux på ukentlig basis. Dette er en økning fra 2021. Økningen er størst blant jenter på ungdomstrinnet. Ungdom med angst og depresjon bruker medisinene langt oftere enn andre. 


Forsker Siv Skarstein forteller at overforbruk av smertestillende kan føre til irreversible skader. Foto: Sonja Balci / OsloMet

Siv Skarstein er førsteemanuensis ved Oslomet og har forsket på blant annet smerter og smertestillende. Hun forteller at kvinner bruker mest smertestillende. 

–Kvinner har mer smerter. Det vanligste er hodepine og muskel- og skjelettsmerter. 

Heidi Bunde er helsesykepleier ved en ungdomsskole I Oslo. Hun sier at elevene kan få Paracet og Ibux på hennes kontor dersom de har vondt. Hennes erfaring er at det kun er jenter som kommer innom. 

–Det er nesten ingen gutter som har vært og spurt. Bunde synes det er vanskelig å svare på hvorfor det er slik, men viser til at jenter har menstruasjonssmerter.                                                                           

Hodepine av smertestillende

Selv om smertestillende går ned på høykant, er det ikke nødvendigvis risikofritt. Skarstein advarer mot effekten av et overforbruk over tid. 

– Bruker man større doser over lenger tid kan det medføre alvorlige, irreversible leverskader. 

Ifølge Skarstein kan dessuten for mye inntak av smertestillende virke mot sin hensikt, noe som igjen kan føre til at man bruker enda mer. For mye Paracet kan nemlig føre til en såkalt medikamentindusert hodepine. 

– Mange vet ikke at man kan få hodepine av å bruke hodepinemedisiner. 

Skarstein etterlyser mer informasjon om bruk av smertestillende. 

– Vi tenker at det i større grad bør informeres om hva som er uhensiktsmessig og farlig bruk, sier hun. 

For internasjonale studier viser at det er en økning i leverskader. Men dette finner man gjerne ikke hos de aller yngste, da det gjerne er bruk over tid som gjør at man pådrar seg slike skader, forteller Skarstein. 

–Men mange av dem som har et høyt forbruk starter tidlig, allerede i 11-årsalderen. 

Bunde er imidlertid tydlig på at de prøver å forhindre overforbruk. 

– Vi noterer ned alle som får smertestillende, så ikke de samme kommer igjen og igjen. Og vi ringer alltid hjem og hører om det er greit at de får medisiner.