Det var Einar Otto Stangvik, Eirin Larsen og Merethe Sveen-Åsegård som deltok i debatten ledet av NRK-journalist Linda Marie Vedeler. Foto: Isolde Albriktsen

Journalister på TikTok - ja eller nei?

Tirsdag 28. Mars arrangerte Norsk Journalistlag en paneldebatt med temaet: Hvordan lykkes på TikTok, og er appen en trygg trend eller en trussel?
Onsdag, 29 mars, 2023 - 09:56

På Pressens Hus var det tirsdag kveld duket for en TikTok-aften med en samtale om hvordan det er å jobbe med nyheter på TikTok, og en paneldebatt om den populære sosiale medier appen, og dens kontroverser som tema. 

Kontroversiell app

Den kinesiske appen TikTok, hvor man kan publisere korte klipp om nesten alt mellom himmel og jord, er per dags dato en av verdens mest nedlastede apper. Den siste tiden har den, i tillegg til å være en app hvor unge publiserer dansevideoer og prøver seg på virale trender, også blitt en kanal hvor man kan finne flere seriøse aktører, som for eksempel nyhetskanaler. 

Men appen har ikke bare et godt rykte på seg. Det er nå flere og flere som velger å fraråde sine ansatte å laste ned appen, i frykt for at kinesiske myndigheter skal få tilgang på sensitiv informasjon. 


Det ble vist eksempler på TikTok-nyheter fra VG og NRK Supernytt sine kanaler. Foto: Isolde Albriktsen

Vil nå unge brukere

Arrangementet startet med en samtale mellom Maren Olava Ask Hütt i VGs Avdeling Z og Katarina Juni Moneta i NRK Supernytt om hvordan man kan lykkes på TikTok som nyhetsmedie, og hvordan man kan nå ut til unge brukere. Ordstyrere for denne samtalen var Regine Kristensen og Ugne Gaudiesiute fra NJ student OsloMet. 

– Det som er viktig er at nyheter skal nå ut til alle, og akkurat det kan man gjøre gjennom TikTok, sier Hütt fra VGs avdeling Z.

NRK Supernytt sin TikTok kanal har en litt yngre målgruppe enn det VG sin kanal har. Dette bærer videoene deres preg av. 

– For oss er det viktigste at barn skal forstå nyheter på en fin og trygg måte. Dette er en målgruppe som er vanskelig å nå på andre måter, og TikTok har blitt et fint medie hvor unge blant annet kan stille spørsmål om ting de lurer på. Vi bruker for eksempel enkelt språk og luker ut ord som er vanskelige, sier Moneta fra Supernytt. 

– Formålet vårt er å informere og trygge, men vi kan også lage litt mer moro innhold. Dette er for å tiltrekke oss målgruppen, legger Moneta til.


Samtalen om TikTok som nyhetskanal var mellom Maren Olava Ask Hütt i VGs Avdeling Z og Katarina Juni Moneta i NRK Supernytt. Foto: Isolde Albriktsen

Paneldebatt

Forrige uke ble det opplyst om at flere instutisjoner og aktører, båre i Norge og internasjonalt, bestemte seg for å forby TikTok for deres ansatte. Dette har startet en stor debatt om hvorvidt TikTok er en arena hvor nyhetskanalene burde være. 

Hvorfor er de etablerte mediene på Tiktok, og bør de være der? Og hvor trygt er det å ha appen på sin egen telefon? 

Dette var det SoMe-sjef i Dagens Næringsliv Eirin Larsen, NRKs strategiske rådgiver for SoMe Merethe Sveen-Åsegård og VGs sikkerhetssjef Einar Otto Stangvik skulle debattere i kveld. Debatten ble ledet av NRK-journalist Linda Marie Vedeler.

Sikkerhetstrusler

– Dette har vært en spennende uke med mye støy i monitor. Det er viktig at vi deler opp truslene i to. Den informasjonen vi vet at Kina samler inn og det som vi spekulerer at de samler inn, sier Stangvik

Han mener at mediehusene absolutt bør være på Tik Tok, fordi der er viktig å være der de unge er, men råder enkelte til å være ekstra forsiktige på appen. 

– Hvis man er en journalist som jobber med sensitive kildeopplysninger og saksopplysninger vil jeg ikke anbefale dem å ha TikTok på mobilen sin, og hvis de har den så anbefaler jeg å slå av alle opplysninger som er mulig å slå av på appen, som for eksempel å ikke gi tilgang til kamera og kamerarull, legger han til. 


Tiktok-debatten fikk frem flere meninger rundt medienes rolle i sosiale medier fra de ulike mediehusene. Foto: Isolde Albriktsen

Både VG og NRK bruker TikTok som en kanal hvor de deler nyheter. Det er derimot ikke næringslivsavisen Dagens Næringsliv. 

– Tiktok er blitt en viktig samfunnsfaktor, og en kanal som når veldig mange mennesker, presiserer Larsen, til tross for at Dagens Næringsliv ikke er på den populære appen. 

NRK-journalist Vedeler oppfordrer de som er å ser på debatten, som for det meste er journaliststudenter eller journalister, til å skrive mer kritisk journalistikk om sosiale medier. 

– Vi roper alt for lite ulv ulv. Vi er på vei inn i en ny tid og det vil bli mye med fokus på dette nå, med rette, sier hun. 

Klare rentingslinjer


Maren Olava Ask Hutt er fornøyd etter samtalen hun haddde med Moneta i kveld Foto: Isolde Albriktsen

Maren Olava Ask Hütt er fornøyd med samtalen hun hadde med Moneta fra Supernytt. 

– Det var en veldig hyggelig samtale. Det er så gøy å få snakke med Katarina fordi vi jobber såpass likt og deler mye erfaringer. Da er det fint å få bekreftet erfaring man har gjort seg selv, og at andre tenker i samme baner. 

Som innholdsprodusent på TikToken til VG får hun klare retningslinjer på hvordan man skal navigere seg på TikTok. 

– Vi har fått retningslinjer på blant annet hvilken informasjon vi deler på appen. Jeg er jo også veldig obs på at jeg bruker min private TikTok- og TikToken til jobben på helt forskjellige måter.