Universitetsbiblioteket har fortsatt mye digitalt og fysisk pensum. Foto: Kristin Hovda

Tilgang på digitalt pensum fjernes

Fra og med 22. mars vil ikke studenter lenger ha tilgang på digitalt pensum fra Nasjonalbibliotekets Nettbibliotek.
Fredag, 24 mars, 2023 - 15:19

– For å sikre at litteratur skal være tilgjengelig til forskning og dokumentasjon, så må vi begrense muligheten til å misbruke ordningen, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

I sammenheng med den nye pliktavleveringsloven som kom i 2021 har Nasjonalbiblioteket gitt digital tilgang på litteratur. Pliktavleveringsloven sier at alle forlag må gjøre sin litteratur tilgjengelig for Nasjonalbiblioteket slik at det kan bevares og gjøres tilgjengelig for forskning og dokumentasjon.

 

Fortsatt tilgang på pensumet i pensumlistene

Studenter har hittil kunnet sende inn en søknad til Universitetsbiblioteket på OsloMet om å få tilgang til dette digitale pensumet. Det er pensumet som du må søke tilgang til, som gjøres utligjengelig. Det digitaliserte pensumet man har tilgang til gjennom pensumlistene, blir ikke berørt av dette. Tilgangen på det digitale pensumet har vært en preøveordning evaluert av representanter fra Den norske forleggerforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Den norske forfatterforening, Forfatterforbundet, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Norsk Oversetterforening. Det er de dom har kommet frem til at prøveordningen avsluttes.

– Når vi nå har kjørt dette i to år, så ser vi at det mest utlånte og brukte materiale her er pensumlitteratur. Vi antar at dette er lånt av studenter. Pliktavleveringsloven gir ikke anledning til å bruke dette materialet til pensum, tvert imot faktisk. Det er forbudt å bruke dette til pensumlitteratur, sier Myhre.

 

Tilgangen fjernes midt i semesteret

Hege Undem Store, biblioteksdirektør på OsloMet, sier at de ikke har en oversikt over hvor mye ordningnen har blitt brukt til pensum. Hun skulle ønske at Nasjonalbiblioteket hadde tatt initiativ til å gjøre en analyse av dette før de stengte tilgangen.

– Vi syntes det er uheldig at pensumet fjernes såpass brått og midt i semesteret. Alle universitets- og høyskolebibliotekene har sendt et brev til Nasjonalbiblioteket hvor vi sier at det burde vært mer dialog med oss i forkant, så vi kunne ha forberedt oss bedre, sier Hege Undem Store.

For alle forskere og vitenskapelige ansatte med Feide-tilkobling som skal bruke litteraturen til forskning, vil litteraturen fortsatt være digitalt tilgjengelig. 

 

Et budsjettspørsmål

– Pensumbøkene skal kjøpes, de skal ikke gis tilgang til på denne måten her. Hvis Universitetsbiblioteket på OsloMet har lyst til å gi studentene sine tilgang til pensumlitteratur, så må de kjøpe den, sier Myhre.

– Det er jo et budsjettspørsmål om vi kan gi studentene denne tilgangen igjen. Universitetsiblioteket jobber hele tiden med å få mest mulig ut av budsjettet for å gi best mulig tilgang på pensum til flest mulig studenter. Men så kan vi dessverre ikke gi digital tilgang på alt. Vi føler med dere. Vi vet hvordan studentøkonomien er, og vi syntes også dette er skikkelig kjipt, avslutter Undem Store.

 

Ønsker å bevare ordningen

Myhre forteller at tiltakene gjøres for å bevare ordningen.

– Ordningen med digital tilgang på forskning og dokumentasjon, er unik i verden, og helt fantastisk. Det er grunnen til at man må gjøre begrensninger. Hvis denne ordningen misbrukes, så forsvinner den for alle, forteller Myhre.