Slike askebegeret vil man ikke trenge i fremtiden dersom forslaget slår gjennom. Foto: Anna Trones

Tobakken kan forsvinne

Kreftforeningen har foreslått et forbud mot tobakk. Om dette går gjennom, vil de som er født etter 2010 aldri få kjøpt produktet.
Mandag, 6 mars, 2023 - 13:56

I mars skal det legges fram en folkemelding hvor Kreftforeningens forslag vil fremmes. Der foreslås det å forby tobakk for alle født etter 2010.

– Tobakk er den soleklart vikigste enkeltfaktoren man bør unngå, dersom man vil unngå å få kreft, sier Thomas Axelsen, sektorleder i Kreftforeningen.

Hva mener Oslos befolkning om det nye forslaget?